ISO w praktyce, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   1.Audit procesu jako najpełniejsze badanie elementów Systemu Zarządzania Jakością • Zagadnienia do auditowania • Korzystanie z pomocy eksperta technicznego   2.Audit wstępny w jednostce sektora publicznego • Audit wstępny • Diagnoza jakości – realizacja wymagań kluczowych • Wyniki ogólne – grafi czne przedstawienie stopnia realizacji wymagań normy ISO • Prezentacja wyników szczegółowych – spostrzeżeń i obserwacji   3.Bezpieczeństwo produktów na jednolitym rynku europejskim • Ogólne bezpieczeństwo wyrobów w świetle dyrektywy 2001/95/WE • Pakiet dotyczący bezpieczeństwa produktów i nadzoru rynku • Odpowiedzialność za wyrób wadliwy • Produkty niebezpieczne w świetle przepisów dyrektywy Rady 87/357/EWG   4.Ćwiczenia sprawdzające organizację i warunki ewakuacji • Sprawdzenie reakcji ewakuowanych na sytuację potencjalnego zagrożenia • Sprawdzenie procedury alarmowej   5.Konsekwencje braku badań lekarskich może ponieść i pracownik, i pracodawca • Pracowniczy obowiązek wykonania badań • Niedopuszczenie pracownika do wykonywania pracy • Brak badań lekarskich a wypadek przy pracy • Uprawnienia inspektora pracy   6.Obszar zakupów a koszty jakości • Odpowiedzialność producenta za jakość i wady produktu wobec konsumentów i społeczeństwa • Koszty działań jakościowych w procesowym podejściu w celu zapewnienia wysokiej jakości dostaw   7.Oświetlenie, ogrzewanie i drogi magazynowe muszą spełniać ściśle określone wymagania • Oświetlenie pomieszczeń magazynowych • Ogrzewanie i wentylacja • Drogi transportowe • Drogi ewakuacyjne   8.Wybrane metody zarządzania i oceny jakości w służbie zdrowia • Podstawowe uwarunkowania jakości usług zdrowotnych • Poziomy zarządzania jakością w służbie zdrowia   9.Wyposażenie magazynu w urządzenia do składowania zależy m.in. od towarów oraz powierzchni • Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w magazynie • Techniczne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa • Nieprawidłowości występujące podczas magazynowania 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "ISO w praktyce, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r"