Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie lipiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   AKTUALNOŚCI KADROWE 1.Od września 2014 roku szkoły muszą zatrudnić specjalistów od etyki 2.Nauczyciele przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego do 2020 roku muszą uzupełnić kwalifikacje językowe 3.Uproszczone procedury organizacji szkolnych wycieczek i wyjazdów 4.Nowe zasady zmiany typu szkoły i uzupełniania różnic programowych 5.Nowy program „Owoce i warzywa w szkole”   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 6.Telefoniczna weryfikacja danych pracownika szkoły przez bank – ryzykowna dla pracodawcy   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE AWANS ZAWODOWY 7.Okres stanu nieczynnego przedłuża awans zawodowy nauczyciela 8.Wniosek o wszczęcie postępowania awansowego można złożyć w trakcie urlopu zdrowotnego   CZAS PRACY 9.Pensum rehabilitanta określa organ prowadzący   DOKUMENTACJA KADROWA 10.CV kandydatów do pracy w szkole można przechowywać także po zakończonej rekrutacji   STOSUNEK PRACY 11.Ocena pracy wicedyrektora szkoły dotyczy zarówno zadań nauczycielskich jak, i kierowniczych 12.Wychowanie fizyczne w liceum może prowadzić tylko magister 13.Ocena pracy nauczyciela – prezesa związku zawodowego przeprowadzana jest bez konsultacji związkowej   URLOPY 14.Nauczyciel nie musi wykorzystywać całego zaległego urlopu bezpośrednio po urlopie rodzicielskim   WYNAGRODZENIA, DODATKI NAGRODY 15.Decyzję odmawiającą przyznania zasiłku na zagospodarowanie można zaskarżyć do sądu   PORADY KADROWE PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI CZAS PRACY 16.Za święto przypadające w dniu niepracującym dla pracownika nie należy się inny dzień wolny   DOKUMENTACJA KADROWA 17.Statut nie zwalnia z obowiązku wprowadzenia regulaminu pracy   STOSUNEK PRACY 18.List z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy odebrany przez nieznaną osobę uważa się za doręczony 19.Przyczyna rozwiązania umowy musi być aktualna na dzień wręczenia wypowiedzenia 20.Zaświadczenie lekarskie wystawione bez skierowania pracodawcy i przez nieuprawnionego lekarza jest nieważne   PORADY PŁACOWE FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21.Ewidencja księgowa kosztu nabycia rękawic ochronnych dla pracowników szkoły zależy od liczby użytkujących je osób   WYNAGRODZENIA, DODATKI, NAGRODY 22.Nauczyciel zatrudniony za zgodą kuratora oświaty nie ma prawa do nagrody jubileuszowej 23.Związki zawodowe nie opiniują kwot dodatków motywacyjnych przyznawanych nauczycielom   ZFŚS 24.Świadczenie urlopowe dla nauczycieli zatrudnionych przez część miesiąca liczy się proporcjonalnie 25.Po prawomocnym przywróceniu do pracy przez sąd nauczyciel ma prawo do świadczenia urlopowego   NARZĘDZIA KADROWE 26.ŚWIADCZENIE URLOPOWE 2014 – 16 PRZYPADKÓW Z PRAKTYKI SZKOLNEJ   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 27.DECYZJE URLOPOWE DYREKTORA SZKOŁY W 2014 ROKU   TEMATY NUMERU 28.PRZYWRÓCENIE NAUCZYCIELA DO PRACY – OBOWIĄZKI DYREKTORA 29.ZATRUDNIANIE NAUCZYCIELA WSPOMAGAJĄCEGO W NOWYM ROKU SZKOLNYM 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie lipiec 2014 r."