ISBN:9788326932403

Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r.

Autor: Dariusz Noszczak

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości1.Refundacja składek za osoby przed 30. rokiem życia 2.Renta rodzinna także dla otrzymujących alimenty umowne Interpretacje ZUS3.Bilety dla pracowników i ich rodzin zwolnione ze składek 4.Nabywanie akcji ze zniżką jest oskładkowane  Odpowiedzi na pytania Czytelników5.Składka na FP i FGŚP za zleceniobiorcę z wynagrodzeniem 1.400 zł 6.Składki od zawyżonego wynagrodzenia 7.Konsekwencje złożenia przez zleceniobiorcę oświadczenia niezgodnego z prawdą 8.Zasiłek macierzyński po zwolnieniu 9.Wpływ zmiany wymiaru czasu na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków 10.Konsekwencje przepracowania tylko części dnia z powodu choroby 11.Zwolnienie lekarskie na dziecko dostarczone po terminie 12.Dzień bez zasiłku chorobowego, który jest mimo to wliczany do okresu zasiłkowego 13.Premia uznaniowa w podstawie wymiaru zasiłku po zmianie regulaminu wynagradzania 14.Wypłata emerytury zawieszonej na podstawie art. 103 ust. 2a ustawy emerytalnej  Program Płatnik 9.01.001 – drugi etap15.Pobieranie danych z ZUS 16.Kartoteka płatnika 17.Kartoteka ubezpieczonego 18.Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS 19.Tworzenie Informacji dla osoby ubezpieczonej20.Aktualizacja statusów przetworzenia dokumentów 21.Zmiana w mechanizmach wysyłki dokumentów ubezpieczeniowych 22.Informowanie płatnika o konieczności utworzenia dokumentów23.wyrejestrowania członków rodziny ubezpieczonego 24.Wymuszenie korekty raportów ZUS RCA – zmiana stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe25.Przekazywanie tylko pozycji zmienionych w kompletach korygujących 26.Automatyczne tworzenie dokumentów wyrejestrowania ubezpieczonych 27.Podpowiadanie numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez płatnika 28.Podpowiadanie adresów prowadzenia działalności gospodarczej  Oskładkowanie świadczeń dla pracowników na urlopie29.Dopłaty do wypoczynku ze środków socjalnych 30.Zróżnicowanie wysokości świadczeń 31.Wymiar czasu pracy 32.Dofinansowanie bez ograniczeń kwotowych 33.Dopłaty ze środków obrotowych 34.Świadczenie urlopowe 35.Świadczenia rzeczowe  Umowa zlecenia wykonywana na rzecz własnego pracodawcy36.Umowa zlecenia i umowa o pracę w tej samej firmie 37.Umowa zlecenia z własnym pracownikiem na urlopie bezpłatnym, macierzyńskim i wychowawczym 38.Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy – powiązanie między firmami 39.Odzyskanie zapłaconych za pracownika składek 40.Konsekwencje sfinansowania składek za pracownika 41.Umowa zlecenia (o dzieło) wykonywana w ramach działalności  Składki wynagrodzenia nieuwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków42.Składniki wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo 43.Brak postanowień o zachowywaniu prawa do składnika uznaniowego 44.Jednorazowe składniki niezwiązane z oceną pracy 45.Składniki wynagrodzenia uzależnione od wyników pracy grupy 46.Przekazywanie wypłaty do ZUS za okres po ustaniu zatrudnienia 47.Składniki przysługujące pracownikowi do określonego terminu 48.Zaprzestanie przez pracodawcę wypłaty składnika wynagrodzenia 49.Wynagrodzenie z umowy zlecenia lub o dzieło zawartej z pracownikiem
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Dariusz Noszczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie czerwiec-lipiec 2014 r."