E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Nowości 1.Obywatel otrzyma możliwość szybszego kontaktu z urzędem 2.Minister znalazł nowy sposób na walkę z bezrobociem 3.Opiekunowie dostaną po 520 zł 4.Osoby potrzebujące uzyskają wsparcie finansowe 5.Urzędy pracy mają działać skuteczniej 6.Uchodźcy będą mogli liczyć na świadczenia medyczne 7.Wsparcie informacyjne dla osób w wieku 50+ 8.Konkurs dotyczący działań związanych ze wsparciem dla potrzebujących 9.Więcej osób z prawem do wsparcia finansowego   Orzecznictwo i interpretacje 10.Fundacja też nie płaci VAT za imprezę w plenerze 11.Dobrowolne alimenty też dają prawo do renty 13.Bezpłatne korzystanie z siłowni wyklucza prawo do zwrotu VAT   Wyjaśnienia ekspertów 14.Wniesienie know-how nie musi być objęte VAT 15.Ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczą wszystkich aut do 3,5 tony 16.Do przeliczenia faktur z zagranicznych stosuje się kurs NBP 17.Odpisy aktualizacyjne od nieściągalnego długu są kosztem gdy wierzytelność się nie przedawniła 18.Trzeba wydać świadectwo w związku z umowa okresową 19.Dochód z odsetek jest wolny od podatku po warunkiem przeznaczenia go na określone cele 20.Po zakończeniu współpracy z biurem rachunkowym za dokumenty odpowiada jego klient 21.Rozliczeniu podlega podróż krajowa oraz zagraniczna 22.Istotne jest to czy poradnia jest osobnym podatnikiem czy nie 23.Link zamiast dokumentu to udostępnienie faktur 24.Rozwiązanie rezerwy nie wpływa na rozliczenie CIT 25.Odprawę emerytalną można otrzymać tylko raz 26.Sam zakup towaru nie ma wpływu na termin zwrotu VAT 27.Koszty związane z projektem unijnym nie zmieniają zasad ewidencji   Działalność organizacji pozarządowych 28.Stowarzyszenia i fundacje też muszą chronić dane osobowe   Fundusze europejskie 29.Nowe możliwości dla lokalnego partnerstwa 30.Pieniądze europejskie dla podmiotów działających na rzecz ekonomii społecznej   Postępowanie sądowe 31.Stowarzyszenia i fundacje korzystają ze zwolnienia z kosztów i wydatków na pomoc prawną   Rozliczenia 32.Organizacje pożytku publicznego mogą liczyć na korzystne zwolnienia podatkow