ISBN:9788326932618

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie lipiec 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

Aktualności oświatowe 1.Są już wytyczne do organizacji zajęć z etyki i religii na nowych zasadach 2.Będą zmiany w edukacji wczesnoszkolnej 3.Przy obliczaniu nieobecności podczas stażu należy stosować przepisy prawa cywilnego i administracyjnego 4.W przyszłym roku maturzyści będą zdawać egzamin z języka polskiego według nowych zasad 5.Minimalne wynagrodzenie w 2015 roku wzrośnie o 70 zł 6.Szansa na rozwój analitycznego i kreatywnego myślenia uczniów – Mistrzowie Kodowania 7.Dzieci niepełnosprawne nadal są dyskryminowane w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

Listy do redakcji Organizacja pracy szkoły 8.Organizację obozu kondycyjno-sprawnościowego trzeba zgłosić w kuratorium 9.Nieformalny zastępca dyrektora może dostać wyższy dodatek funkcyjny 10.Sposób podejmowania uchwały przez radę pedagogiczną powinien być zapisany w jej regulaminie 11.Szkoły niepubliczne nie prowadzą ewaluacji wewnętrznej 12.Szkoła może mieć profil na portalu społecznościowym 13.Zastępstwo należy zorganizować bez względu na powód nieobecności nauczyciela

Kształcenie i wychowanie 14.Nie wolno korzystać z podręczników, których nie ma w wykazie MEN 15.Opinia poradni opisuje trudności i daje zalecenia do pracy z uczniem

Bezpieczeństwo i opieka 16.Dyrektor nie ureguluje ruchu pojazdów dowożących dzieci do szkoły 17.Uczeń z obniżoną normą intelektualną powinien mieć opiekę w drodze do i ze szkoły

Finanse i rachunkowość 18.Szkoła publiczna tylko dysponuje mieniem należącym do gminy

Kadry i płace 19.Nie można wszcząć postępowania kwalifikacyjnego na wyższy stopień awansu bez zatrudnienia w szkole 20.Matematyk nie może pracować jako pedagog szkolny 21.Udział w zebraniu związku zawodowego podczas zwolnienia lekarskiego grozi utratą zasiłku chorobowego 22.Pracownik nabywa prawo do proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego, przebywając na bezpłatnym

23.Terminarz Dyrektora

Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej 24.Obieg bezpłatnych podręczników w szkole – zamawianie, dostarczanie, ewidencja, udostępnianie

Organizacja pracy szkoły 25.Kształcenie uczniów: 8 wzorów decyzji dyrektora szkoły

Finanse i kadry 26.Nauczyciel wspomagający w nowym roku szkolnym – kwalifikacje i zatrudnienie

Finanse i kadry 27.7 przypadków z praktyki szkolnej, jak obliczać świadczenie urlopowe w 2014 roku

Bezpieczeństwo i opieka 28.Obowiązkowy przegląd stanu budynków, urządzeń i wyposażenia szkoły

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie lipiec 2014 r."