ISBN:9788326932625

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie sierpień 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

1.Terminarz Dyrektora

Aktualności oświatowe 2.Bezpłatny podręcznik zostanie dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych 3.Nowy program o zdrowym żywieniu „Owoce i warzywa” 4.Organizacja wycieczek i imprez szkolnych ma być łatwiejsza 5.Opracowano nowe zasady dotyczące zmiany typu szkoły

Listy do redakcji Organizacja pracy szkoły 6.O udostępnianiu dokumentacji archiwalnej decyduje dyrektor szkoły 7.Protokoły z zebrań rady pedagogicznej należy przechowywać 25 lat 8.Prowadzenie księgi wychowanków w internacie jest nieobowiązkowe 9.Rada pedagogiczna nie ma uprawnień do zatwierdzania planu nadzoru pedagogicznego

Kształcenie i wychowanie 10.Nie ma procedur przekazania ucznia do szkoły szpitalnej 11.Podziału na grupy językowe można dokonać od drugiej klasy

Bezpieczeństwo i opieka 12.Jeśli do zadań szkoły należy dowożenie uczniów, wówczas trzeba zapewnić im opiekę podczas przewozu 13.Nauczyciel nie może zwolnić się z odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas prowadzonej przez niego lekcji

Finanse i rachunkowość 14.Dotację samorządową należy ująć w rozliczeniu wydatków budżetowych 15.Koszty zastępstwa procesowego należy zaliczyć do pozostałych kosztów operacyjnych

Kadry i płace 16.Jeśli szkoła zmienia siedzibę, nie trzeba wypowiadać umów o pracę 17.Kopia deklaracji członkostwa w związku zawodowym nie wystarczy do potrącenia składek z wynagrodzenia 18.Poprawne zaliczenie dodatku motywacyjnego do wynagrodzenia urlopowego 19.Za prawidłowe dysponowanie środkami funduszu socjalnego odpowiada pracodawca, a nie komisja socjalna 20.Nieobecnego dyrektora zastępuje wicedyrektor lub upoważniony nauczyciel 21.Pracę na roli dokumentuje zaświadczenie z gminy

22.ZAiKS: prawa autorskie w praktyce szkolnej

Kadry i płace 23.Odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej

Finanse i kadry 24.Zasady zatrudniania asystenta w szkole podstawowej

Organizacja pracy szkoły 25.Zarządzenia, decyzje i uchwały na nowy rok szkolny

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie sierpień 2014 r."