ISO w praktyce, wydanie sierpień-wrzesień 2014 r

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   1.Konflikty komunikacyjne przyczyną spadku jakości usług • Komunikacja interpersonalna • Bariery w komunikacji • Rodzaje konfliktów i przyczyny ich powstawania • Rola kierownika w rozwiązywaniu konfliktów • Bariery komunikacyjne wpływają na jakość usług w administracji publicznej   2.Metoda 5S jako narzędzie ciągłego doskonalenia • Założenia i cele metody 5S • Korzyści, których można się spodziewać z wprowadzenia 5S • Wdrażanie 5S w firmie • Problemy przy wdrażaniu 5S   3.Oświetlenie, ogrzewanie i drogi magazynowe muszą spełniać ściśle określone wymagania • Oświetlenie pomieszczeń magazynowych • Drogi transportowe • Ruch pojazdów   4.Prowadzenie auditów i podejście psychologiczne • Czym jest audit • Istota i cele auditu • Wykorzystanie zasad pracy auditora • Jakie powinno być podejście psychologiczne w procesie auditu   5.Wspomaganie zarządzania obszarem logistyki przy użyciu aplikacji w Excelu • Budżetowanie • Zarządzanie zapasami • Ewidencje • Kalkulacje   6.Wyroby budowlane w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 • Podstawy funkcjonowania rozporządzenia CPR 305/2011 • Podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych • Deklaracja właściwości użytkowych oraz oznakowanie CE • Zharmonizowane specyfikacje techniczne • Procedury uproszczone i ułatwienia dla mikroprzedsiębiorstw   7.Zasady obrotu z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym • Co to jest WSK • Akty prawne związane z WSK • Czy firma powinna mieć WSK • Wymagania dotyczące WSK • Wprowadzanie systemu WSK • Najbliższa przyszłość
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "ISO w praktyce, wydanie sierpień-wrzesień 2014 r"