ISBN:9788326933165

Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie wrzesień-październik 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:

TERMINARZ DYREKTORA 1.Zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników na październik 2014 r.

AKTUALNOŚCI 2.Nowe rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia dokumentacji szkolnej już obowiązuje 3.Nowe zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 4.Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych przypada na 26 czerwca 2015 5.Krajoznawstwo i turystyka od 1 września na nowych zasadach 6.4,34 zł za zniszczony elementarz 7.Nowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014–2016 8.MEN rezygnuje ze zmiany Karty Nauczyciela

LISTY DO REDAKCJI Organizacja pracy szkoły 9.Dziennik lekcyjny bez numeru PESEL ucznia 10.Dzienniki lekcyjne bez programu nauczania i nazwy podręcznika 11.Praca z dziennikiem elektronicznym wymaga posiadania podpisu elektronicznego 12.Przepisy nie wskazują, w jakich przypadkach uczeń klasy I–III może powtarzać klasę 13.Słuchacz pozaszkolnej formy kształcenia zawodowego nie jest uczniem szkoły ponadgimnazjalnej 14.Wpisy w księdze ewidencji po zweryfikowaniu danych od rodziców

Kształcenie i wychowanie 15.Nauczanie indywidualne organizuje dyrektor szkoły, w której uczeń realizuje obowiązek szkolny

Finanse i rachunkowość 16.Opłaty za posiłki ustala się w umowie z firmą cateringową lub w porozumieniu z organem prowadzącym

Kadry i płace 17.Dyrektor musi udostępnić pomieszczenia szkolne związkom zawodowym

PRAKTYK RADZI 18.Odroczenie obowiązku szkolnego tylko na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY 19.Kontrola zarządcza w praktyce szkolnej

NADZÓR PEDAGOGICZNY 20.Nadzór pedagogiczny w nowym roku szkolnym

KSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE 21.Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – zadania dyrektora

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie wrzesień-październik 2014 r."