Dokumentacja kadrowa, wydanie wrzesień-październik 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: Nowości 1.Ruchomy czas pracy: ewidencja obejmie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy 2.Efektywni pracownicy urzędów zatrudnienia zostaną nagrodzeni ze środków FP 3.Od września niższa podstawa wymiaru składek za pracowników młodocianych 4.SN: Okres służby można wliczyć do stażu w szczególnych warunkach 5.(Nie)legalna umowa zlecenia zamiast stosunku pracy   Aktualności: Praktyki absolwenckie – nawet ze studentem 6.Z kim można podpisać umowę na praktyki absolwenckie   Dokumentacja kadrowa w małej firmie 7.Kto może kontrolować pracodawcę   Dokumentacja kadrowa w orzecznictwie sądowym 8.Długość okresu wypowiedzenia można modyfikować 9.Pracodawca użytkownik może odpowiedzieć za wypadek przy pracy pracownika tymczasowego 10.Niektórym pracownikom czas pracy może się liczyć już od wyjścia z domu 11.Zwolnienie dyscyplinarne musi mieć solidne poparcie w stanie faktycznym 12.Długie umowy terminowe mogą być kwestionowane przez pracowników 13.Nie każdego pracownika można zwolnić dyscyplinarnie 14.Sprzeciw związku zawodowego wyklucza możliwość rozwiązania umowy z jego działaczem 15.Pracownik może rozszerzyć zakres powództwa przeciwko pracodawcy 16.Pracownik musi faktycznie stawić się w pracy po długotrwałej chorobie   16 odpowiedzi na pytania Czytelników 17.Wypowiedzenie umowy wysłane przez pracownika e-mailem – wadliwe, ale skuteczne 18.Premii wynikowych nie uwzględnia się w podstawie wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach nie trzeba prostować świadectwa pracy 19.Pracownik może zasłużyć na dyscyplinarkę nawet na wypowiedzeniu 20.Różne pory nocne w jednym zakładzie – możliwe, ale ryzykowne 21.Oczekiwanie na pracę w pokoju hotelowym nie jest dyżurem domowym 22.Zgoda związku na rozwiązanie umowy nie wyłącza rezygnacji ze zwolnienia pracownika 23.Niektórym kierownikom należy się rekompensata za pracę w nadgodzinach 24.Ruchomy czas pracy nie zastąpi pracy zmianowej 25.12-miesięczny okres rozliczeniowy na rok, a nawet dłużej 26.Nawiązanie stosunku pracy bez podjęcia pracy przez pracownika to kłopot pracodawcy 27.Premia uznaniowa z nazwy w rzeczywistości może być regulaminową 28.Dodatków za nadgodziny dobowe nie można wypłacać z wynagrodzeniem za kolejny miesiąc 29.Urlop uzupełniający u kolejnego pracodawcy w roku to nie zawsze 6 dni 30.Na urlopie bezpłatnym też nie można pracować   Z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy 31.Za jakie przewinienia można stosować kary porządkowe   Dodatkowy urlop macierzyński – 3 wnioski, które można otrzymać od pracownika 32.Czy dodatkowy urlop macierzyński może być dzielony na części 33.W jakich sytuacjach z urlopu skorzystają obydwoje rodzice 34.Czy pracodawca ma obowiązek udzielić omawianego urlopu z dnia na dzień 35.Na jakich zasadach można wykonywać pracę podczas dodatkowego urlopu macierzyńskiego 36.Jak pracodawca może uzasadnić odmowę akceptacji wniosku o wykonywanie pracy podczas urlopu   Umowa i porozumienie szkoleniowe – najlepiej na piśmie 37.Kto decyduje o tym, które szkolenie pracownika stanowi podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a które nie 38.Jakie świadczenia można przyznać pracownikowi na podstawie porozumienia szkoleniowego 39.W jakich okolicznościach można zawrzeć z pracownikiem porozumienie szkoleniowe   Ogłoszenie rekrutacyjne nie może zawierać elementów dyskryminujących 40.Jakie dane należy wskazać w ogłoszeniu o pracę 41.Gdzie warto obecnie zamieszczać ogłoszenia o pracę 42.Na co należy zwrócić uwagę, formułując ogłoszenie o pracę, aby nie dopuścić się dyskryminacji kandydatów   Ugoda pozasądowa – sposób na szybkie rozstrzygnięcie sporu 43.Jakich kwestii może dotyczyć ugoda pozasądowa zawierana między pracodawcą a pracownikiem 44.Jakie zapisy ugody dotyczącej zaspokojenia w określonym zakresie roszczeń finansowych pracownika wnikających ze stosunku pracy będą uznane za niedozwolone 45.Jakie elementy koniecznie powinny się znaleźć w treści takiej ugody   Samozatrudnienie – poprawne zapisy w umowie 46.Kto to jest samozatrudniony, z którym można zawrzeć umowę o współpracy 47.Co przesądza o tym, że zawarta umowa o współpracy nie jest w rzeczywistości ukrytym stosunkiem pracy   Zlecanie i rozliczanie nadgodzin – zapisy regulaminowe, wnioski pracowników 48.W jaki sposób zapisy regulaminu pracy pomogą zapobiec wymuszaniu przez pracowników pracy nadliczbowej 49.Kiedy pracownik może odmówić pracy ponad obowiązujące go normy 50.Czy pracodawca jest bezwzględnie związany wnioskiem pracownika o odbiór nadgodzin 51.Na jakich zasadach można udzielić pracownikowi czasu wolnego za pracę nadliczbową bez jego wniosku. Jaki dokument będzie wówczas przydatny 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Dokumentacja kadrowa, wydanie wrzesień-październik 2014 r."