Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie październik 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   TERMINARZ ZADAŃ NA PAŹDZIERNIK 2014 ROKU 1.Zadania dyrektora 2.Zadania kadrowo – płacowe   AKTUALNOŚCI KADROWE 3.Likwidacja dzienników godzin karcianych 4.Godziny karciane 2014/2015 – zasady rozliczania 5.Dzień wolny za 1 listopada – do końca okresu rozliczeniowego 6.Okres urlopu wychowawczego obniża wymiar urlopu wypoczynkowego   Z PRAKTYKI SZKOLNEJ 7.Błędnie ustalony staż pracy nie uprawnia do wypłaty nienależnej w świetle prawa nagrody jubileuszowej   PORADY KADROWE – NAUCZYCIELE AWANS ZAWODOWY 8.Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo nie zawsze zrobi staż 9.Przerwy między zwolnieniami lekarskimi nie przerywają nieobecności powodującej konieczność powtórzenia stażu   CZAS PRACY 10.Pensum nauczyciela oddziału mieszanego ustala organ prowadzący w uchwale 11.WDŻ nauczyciel ma wliczone do pensum   STOSUNEK PRACY 12.Cofnięcie wniosku o stan nieczynny możliwe tylko za zgodą dyrektora 13.O wysokości dodatku za warunki trudne i uciążliwe decyduje organ prowadzący 14.Pedagog szkolny może prowadzić zajęcia socjoterapeutyczne 15.Przydzielenie godzin na zastępstwo w ramach aneksu do umowy   PORADY KADROWE – PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI STOSUNEK PRACY 16.Kierownik gospodarczy musi mieć co najmniej 6-letni staż pracy na stanowisku 17.Świadectwo pracy pracownika, którego urlop wychowawczy przerwało urodzenie dziecka 18.Zmianę nazwiska w aktach osobowych trzeba udokumentować   URLOPY 19.Musi być związek między przyczyną udzielenia urlopu okolicznościowego a terminem jego wykorzystania 20.Nie ma dodatkowych dni wolnych na nieuleczalnie chore dziecko   WYNAGRODZENIA I DODATKI 21.Pracownica nie musi zwracać błędnie naliczonego zasiłku macierzyńskiego   PORADY PŁACOWE WYNAGRODZENIA I DODATKI 22.Dyrektor nie może się zrzec zbyt niskiego dodatku motywacyjnego 23.Opieka na basenie w ramach godzin karcianych, ale bez dodatkowego wynagrodzenia 24.Pierwszy dodatek stażowy po 4 latach pracy 25.Prawo do dodatku stażowego zależy od łącznego wymiaru zatrudnienia 26.Więcej niż dwa stosunki pracy jednocześnie – do stażu jubileuszowego zalicza się tylko jeden z nich 27.Wykaz zajęć uprawniających do dodatku za warunki pracy określa rozporządzenie 28.Zatrudnienie poniżej 1/2 etatu wyklucza prawo do dodatku wiejskiego   NARZĘDZIA KADROWE 29.INFORMACJA PUBLICZNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ   WZORY DOKUMENTÓW, PISM, WNIOSKÓW 30.URLOP WYCHOWAWCZY NAUCZYCIELA   TEMATY NUMERU 31.INFORMACJA PUBLICZNA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – ZASADY UDOSTĘPNIANIA DANYCH 32.KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI SPECJALISTÓW 
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Karta Nauczyciela od A do Z, wydanie październik 2014 r."