ISBN:9788326934070

Finanse organizacji pozarządowej w praktyce, wydanie listopad 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:   Nowości 1.Działalność gospodarcza w 7 dni 2.Organizacje samorządowe nie powinny samodzielnie prowadzić Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) 3.Wzrost płacy minimalnej wpłynie na inne świadczenia pracownicze 4.Organizacja nie zawsze tworzy rezerwy z tytułu niewykorzystanego urlopu 5.Organizacja może skutecznie podważyć przedłużenie zwrotu VAT   Konkursy grantowe 6.Regionalny Konkurs Grantowy Równać Szanse 2014 7.II edycja konkursu grantowego „To dla mnie ważne” 8.Program „Biblioteki publiczne 2020” 9.Mechanizmy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego 10.Drugi obrót środkami na pożyczki dla przedsiębiorstw społecznych przedsiębiorstw   Orzeczenia i interpretacje 11.Organizacja musi złożyć wniosek o wznowienie działalności 12.Dofinansowanie przedsięwzięć obciąża podatkowo beneficjentów świadczeń 13.Fundacje mogą tworzyć spółki osobowe   Wyjaśnienia ekspertów 14.VAT niepodlegający odliczeniu stanowi koszt działalności operacyjnej 15.Osiągnięcie wieku emerytalnego jest warunkiem do uzyskania odprawy 16.Emeryt nie zawsze płaci na Fundusz Pracy 17.Dodatek za pracę w nocy stanowi składnik wynagrodzenia minimalnego 18.Zespół komputerowy może stanowić jeden środek trwały 19.Dotacja na prowadzenie szkoły bez CIT 20.Wynagrodzenie każdego pracownika ustala się indywidualnie 21.Laptop warto wprowadzić do ewidencji środków trwałych   Rachunkowość organizacji 22.Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowej – krok po kroku (Nie rzadziej niż raz na koniec miesiąca należy sporządzić zestawienia obrotów i sald)   VAT 23.Odliczanie VAT od zakupów przeznaczonych na realizację imprez finansowanych przez sponsorów (Jeżeli organizacje są czynnymi podatnikami VAT, wątpliwości budzi zakres prawa do odliczenia podatku naliczonego)   Podatek dochodowy 24.Rozliczenie kosztów podróży wolontariuszy i pracowników NGO (Ważny jest związek wyjazdu z działalnością prowadzoną przez organizację)   Zarządzanie finansami 25.Gwarancje bezpieczeństwa dofinansowywania projektów (Instytucje grantodawcze starają się zapewnić potencjalny zwrot pieniędzy)   Organizacje kościelne 26.Opodatkowanie kościelnych organizacji non profit na specjalnych zasadach (Preferencje podatkowe dla organizacji kościelnych różnią się od tych, które przewidziano dla pozostałych NGO)   Funkcjonowanie organizacji 27.Organizacja jako agencja pracy tymczasowej (Nie ma jednoznacznych regulacji ustawowych dotyczących kwalifikacji stosunku prawnego między pracownikiem tymczasowym a pracodawcą użytkownikiem)
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki