ISBN:9788326934261

Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie listopad 2014 r.

Autor: Dariusz Noszczak

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:NOWOŚCI1.Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom2.Od 9 października niższe odsetki od zaległości podatkowych3.E-zwolnienia lekarskie w 2015 rokuINTERPRETACJE4.Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji wypłacone zleceniobiorcy5.Nagroda jubileuszowa po zmianie przepisów wypłacona przed upływem 5 lat6.Oskładkowanie programu społeczno-rekreacyjnego dla pracownikówREDAKCJA ODPOWIADA7.Składki od wynagrodzenia prezesa za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy8.Ubezpieczenia pracownika młodocianego9.Pracownik na urlopie bezpłatnym wykonujący umowę zlecenia10.Uprawnienia do preferencyjnej składki ZUS w przypadku rozpoczęcia kolejnej działalności 11.Składki za pracownicę, która wraca z urlopu wychowawczego i jest w ciąży 12.Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej 13.Pracownik zarobkujący na urlopie rodzicielskim 14.Świadczenia chorobowe za okres pobytu w sanatorium15.Pracownik, który uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności pozarolniczej 16.Wypłata zaniżonego wynagrodzenia w dokumentach przekazywanych do ZUS OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ PRACOWNIKA17.Wygaśnięcie stosunku pracy 18.Prawa majątkowe ze stosunku pracy 19.Odprawa pośmiertna 20.Renta rodzinna 21.Zasiłek pogrzebowyDOKUMENTY ROZLICZENIOWE I ROZLICZENIOWE KORYGUJĄCE SPORZĄDZANE I WYSYŁANE Z PROGRAMU PŁATNIK (WERSJA 9.01.001)22.Pierwszy etap wdrażania modyfikacji i nowych funkcjonalności – wysyłanie i weryfikacja dokumentów 23.Wysyłka dokumentów rozliczeniowych 24.Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych 25.Drugi etap wdrażania modyfikacji 26.Raport za ubezpieczonego, który nie został zgłoszony do ubezpieczeń 27.Raport za ubezpieczonego, który został już wyrejestrowany z ubezpieczeń 28.Raport za ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia innym niż kod wykazany w zgłoszeniu do ubezpieczeń 29.Niezgodność rodzajów ubezpieczeń, na które składki zostały rozliczone w imiennym raporcie miesięcznym z rodzajami ubezpieczeń, do których dana osoba została zgłoszona 30.Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego i niewyrejestrowanego 31.Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS 32.Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących zawiera pozycje raportu, w których nie dokonano żadnych zmian w stosunku do poprzedniego kompletu rozliczeniowego 33.Brak skorygowanych raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki a ubezpieczenie wypadkowe w deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA 34.Kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym różni się od kwoty podstawy wykazanej w dokumencie za poprzedni okres rozliczeniowy (za poprzedni miesiąc) lub kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym korygującym różni się od kwoty podstawy wykazanej w poprzednim komplecie rozliczeniowym za ten sam okresZATRUDNIENIE EMERYTA LUB RENCISTY – OBOWIĄZKI WOBEC ZUS35.Dodatkowe przywileje pracownicze 36.Zgłoszenie do ubezpieczeń 37.Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 38.Dodatkowe zaświadczenia przygotowywane przez płatnika na wniosek zainteresowanego
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Dariusz Noszczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie listopad 2014 r."