Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie listopad 2014 r.

Autor: Dariusz Noszczak

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:NOWOŚCI1.Decyzja ZUS w sprawie hipoteki przymusowej musi być doręczona obojgu małżonkom2.Od 9 października niższe odsetki od zaległości podatkowych3.E-zwolnienia lekarskie w 2015 rokuINTERPRETACJE4.Oskładkowanie świadczeń z tytułu zakazu konkurencji wypłacone zleceniobiorcy5.Nagroda jubileuszowa po zmianie przepisów wypłacona przed upływem 5 lat6.Oskładkowanie programu społeczno-rekreacyjnego dla pracownikówREDAKCJA ODPOWIADA7.Składki od wynagrodzenia prezesa za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy8.Ubezpieczenia pracownika młodocianego9.Pracownik na urlopie bezpłatnym wykonujący umowę zlecenia10.Uprawnienia do preferencyjnej składki ZUS w przypadku rozpoczęcia kolejnej działalności 11.Składki za pracownicę, która wraca z urlopu wychowawczego i jest w ciąży 12.Ubezpieczenie zdrowotne członka rady nadzorczej 13.Pracownik zarobkujący na urlopie rodzicielskim 14.Świadczenia chorobowe za okres pobytu w sanatorium15.Pracownik, który uległ wypadkowi przy prowadzonej działalności pozarolniczej 16.Wypłata zaniżonego wynagrodzenia w dokumentach przekazywanych do ZUS OBOWIĄZKI PŁATNIKA SKŁADEK ZWIĄZANE ZE ŚMIERCIĄ PRACOWNIKA17.Wygaśnięcie stosunku pracy 18.Prawa majątkowe ze stosunku pracy 19.Odprawa pośmiertna 20.Renta rodzinna 21.Zasiłek pogrzebowyDOKUMENTY ROZLICZENIOWE I ROZLICZENIOWE KORYGUJĄCE SPORZĄDZANE I WYSYŁANE Z PROGRAMU PŁATNIK (WERSJA 9.01.001)22.Pierwszy etap wdrażania modyfikacji i nowych funkcjonalności – wysyłanie i weryfikacja dokumentów 23.Wysyłka dokumentów rozliczeniowych 24.Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych 25.Drugi etap wdrażania modyfikacji 26.Raport za ubezpieczonego, który nie został zgłoszony do ubezpieczeń 27.Raport za ubezpieczonego, który został już wyrejestrowany z ubezpieczeń 28.Raport za ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia innym niż kod wykazany w zgłoszeniu do ubezpieczeń 29.Niezgodność rodzajów ubezpieczeń, na które składki zostały rozliczone w imiennym raporcie miesięcznym z rodzajami ubezpieczeń, do których dana osoba została zgłoszona 30.Brak raportu za ubezpieczonego zgłoszonego i niewyrejestrowanego 31.Komplety rozliczeniowe pobrane z ZUS 32.Komplet dokumentów rozliczeniowych korygujących zawiera pozycje raportu, w których nie dokonano żadnych zmian w stosunku do poprzedniego kompletu rozliczeniowego 33.Brak skorygowanych raportów ZUS RCA w przypadku zmiany stopy procentowej składki a ubezpieczenie wypadkowe w deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA 34.Kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym różni się od kwoty podstawy wykazanej w dokumencie za poprzedni okres rozliczeniowy (za poprzedni miesiąc) lub kwota podstawy wymiaru składek wykazana w dokumencie rozliczeniowym korygującym różni się od kwoty podstawy wykazanej w poprzednim komplecie rozliczeniowym za ten sam okresZATRUDNIENIE EMERYTA LUB RENCISTY – OBOWIĄZKI WOBEC ZUS35.Dodatkowe przywileje pracownicze 36.Zgłoszenie do ubezpieczeń 37.Zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 38.Dodatkowe zaświadczenia przygotowywane przez płatnika na wniosek zainteresowanego
Najlepsza cena: Wolne Ebooki
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.14 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 25,90

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM mobi epub pdf
od 4,92 zł
(dostęp online)
27,93 zł ibuk.pl
bez DRM mobi epub pdf
35,91 zł swiatebookow.pl
bez DRM mobi epub pdf
35,91 zł ravelo.pl
bez DRM mobi epub
29,90 zł
(z kodem prom.)
39,90 zł woblink.pl
bez DRM mobi
25,90 zł zinamon.pl
bez DRM epub
25,90 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
25,90 zł zinamon.pl

Dariusz Noszczak - inne e-booki

E-booki podobne do "Ubezpieczenia społeczne w praktyce. Rozliczenia z ZUS, wydanie listopad 2014 r."