Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie listopad-grudzień 2014 r.

Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY:TERMINARZ DYREKTORA1.Zadania dyrektora, nauczycieli i innych pracowników na grudzień 2014 r.AKTUALNOŚCI2.Kolejna obniżka subwencji oświatowej na 2015 rok 3.Już wkrótce wizytacja kuratora bez uprzedzenia4.Dyrektor wystawi mniej skierowań na badania wstępne 5.Odpis na ZFŚS i świadczenie urlopowe na 2015 r. bez zmian6.Śmieciowe jedzenie ma zniknąć ze szkół, ale dopiero od 1 września 2015 r. 7.Korzystna dla zleceniobiorców zmiana zasad oskładkowania umów 8.Nowa, próbna matura w dniach 15-18 grudnia 2014 r.9.Lista pracowników samorządowych bez asystenta10.Próbny sprawdzian szóstoklasistów 17 grudnia 2014 r.LISTY DO REDAKCJIKształcenie i wychowanie11.Młodociany praktykant ma swoje prawa 12.Zwolnienie ucznia z drugiego języka obcego tylko na podstawie opinii poradni i wniosku rodziców Organizacja pracy szkoły13.Utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego po powołaniu przedszkola 14.Zakres danych osobowych, które można zbierać podczas rekrutacji, jest ograniczony 15.Zmiana nazwy szkoły w podobnym trybie, co jej założenie 16.Zespół szkół może mieć wspólną lub odrębne rady pedagogiczne w każdej szkole Kadry i płace17.Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych powiększa pracowniczy staż pracy 18.Tygodniowy odpoczynek liczy się od zakończenia pracy19.Udział w szkoleniu w innym miejscu pracy nie zawsze w ramach urlopu bezpłatnego 20.W placówce pracującej 7 dni w tygodniu obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy 21.Wycieczka szkolna nie zawsze może być rozliczana w ramach godzin karcianych 22.W związku z udzieleniem urlopu bezpłatnego nie wypłaca się ekwiwalentu za urlop 23.Za dni wolne od zajęć należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 24.Za szkolenie nie zawsze należy się dzień wolnyFinanse i rachunkowość25.Decyzję o odpisaniu z ksiąg rachunkowych przedawnionych należności może podjąć jedynie dyrektor 26.To najemca powierzchni szkolnej, a nie szkoła opłaca podatek od nieruchomości Z PRAKTYKI SZKOLNEJ27.Świadczenia z ZFŚS na świętaKSZTAŁCENIE I WYCHOWANIE28.Dokumentacja pracy specjalistów szkolnychORGANIZACJA PRACY SZKOŁY29.Dokumentacja szkolna po nowemu – najważniejsze zasadyFINANSE I KADRY30.Półroczne rozliczenie godzin karcianych
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Praca zbiorowa - inne e-booki

E-booki podobne do "Poradnik dyrektora szkoły. Zarządzanie w praktyce, wydanie listopad-grudzień 2014 r."