E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników 2.Modernizacja instalacji elektrycznych krok po kroku • Ocena stanu istniejącej instalacji• Opracowanie dokumentacji • Wymiana elementów instalacji• Odbiór zmodernizowanej instalacji 3.Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach działających w czasie pożaru • Wpływ pożaru na rezystancję przewodów• Środki ochrony przeciwporażeniowej w obwodach, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru• Ochrona przy uszkodzeniu • Ochrona przez obniżenie napięcia dotykowego • Podsumowanie 4.Uproszczenia procedur w prawie budowlanym • Zgłoszenie zamiast pozwolenia na budowę • Przepisy ogólne • Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego• Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych • Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych • Utrzymanie obiektów budowlanych • Przepisy przejściowe i końcowe 5.Inteligentny budynek: system EIB/KNX – budowa i zasada działania• Media transmisji sygnałów • Komunikacja między sensorami a aktorami• Adresowanie • Łączenie linii z obszarami 6.NIEZBĘDNIK ELEKTRYKA: połączenia wyrównawcze w instalacjach niskiego napięcia• Wykonywanie głównych i miejscowych połączeń wyrównawczych• Dobór przewodów• Definicje i zalecenia zawarte w Polskich Normach