Zanim podejmiesz decyzję o sposobie sporządzania sprawozdania finansowego za 2016 rok poznaj 7 istotnych wskazówek