ISBN:9788326977411

Wadium w zamówieniach publicznych. Kluczowe orzecznictwo

Autor: Agata Hryc-Ląd, Krzysztof Hodt

Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności. Jak należy to rozumieć w kontekście orzeczeń KIO? W tym celu sięgnij po e-poradnik!
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Agata Hryc-Ląd - inne e-booki