Dielektryczny sprzęt ochronny użytkowany podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych powinien być odpowiedniej jakości i musi być okresowo poddawany oględzinom i próbom wytrzymałości elektrycznej. W ebooku opisano badania: gumowego sprzętu ochronnego, dywaników i chodników, drążków i kleszczy izolacyjnych, wskaźników napięcia, uzgadniaczy faz, pomostów izolacyjnych, uziemiaczy przenośnych, uchwytów izolacyjnych do wkładek bezpiecznikowych mocy.