Dramatyczny poemat z 1817 roku autorstwa George'a Gordona Byrona, jednego z największych angielskich poetów i dramaturgów.