ISBN:9788327235763

Aksjologia. Podstawy teorii wartości.

Autor: Marat Dakunin

Wydawnictwo: Self Publishing

Aksjologia jest dyscypliną dość młodą a jednocześnie, nie tylko z samej nazwy, tajemniczą. Tymczasem zajmuje się ona jedną z podstawowych kategorii humanistycznych, właściwych człowiekowi, jego psychologii, postrzeganiu przez niego otaczającego świata, ocenieniu tego świata i dokonywaniu wyborów życiowych. Wszyscy wszak kierujemy się w życiu różnymi wartościami, chcemy osiągać cele albo zdobywać rzeczy, które jawią się nam jako wartościowe. Taką wartością może być miłość, szczęście rodzinne, może być nią też przedmiot materialny, zasoby pieniężne, różne dobra.

Z teoretyczną nauką o wartościach stykają się nie tylko studenci filozofii ale i słuchacze innych kierunków humanistycznych: psychologii, socjologii, kulturoznawstwa, ale także wielu innych kierunków, m.in. ekonomii.

Niniejsze opracowanie stanowi rzetelne a zarazem przystępne, syntetyczne i przeglądowe, przedstawienie podstawowych zagadnień aksjologii jako nauki o wartościach.  Zawiera ono genezę aksjologii, co ważne, gdyż jako samodzielna nauka aksjologia wyodrębniła się z filozofii w zasadzie dopiero na początku XX wieku, ale jako taka była uprawiana od Starożytności, jeszcze przez Sokratesa. Praca charakteryzuje kluczowe pojęcie wartości, cechy i właściwości wartości, charakterystyczne opozycje teoretyczne w ujmowaniu istnienia i poznawania przez człowieka wartości. Bardzo cenna dla zrozumienia istoty aksjologii oraz ukazania praktycznych konotacji teorii jest zawarta w ebooku  rozbudowana i wieloaspektowa klasyfikacja oraz podział wartości.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Marat Dakunin - inne e-booki