Izrael to jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Do dziś pozostaje bastionem cywilizacji „zachodu” na Bliskim Wschodzie – to stąd wywodzą się korzenie naszej kultury i religii, to tutaj podejmowane są działania, które mają zastopować postępujący konflikt pomiędzy fundamentalistycznymi ugrupowaniami islamistycznymi i „zachodem” zanim przeniesie się na kontynent europejski lub amerykański.

Umiejętnie opierający się licznym kryzysom: militarnym i finansowym Izrael  stał się atrakcyjnym partnerem kooperacyjnym we wszystkich sferach egzystencji państwa. Firmy izraelskie przyciągają partnerów: wysokiej jakości produktami, niespotykanymi w innych państwach świata; otwartym na świat izraelskim społeczeństwem, które chce wymieniać z mieszkańcami innych państw swoją wiedzę oraz ukazywać bogatą kulturę i piękno swojego kraju.

W celu zacieśniania stosunków z „zachodem” władze Izraela podpisują liczne akty prawne mające na celu zbliżenie Izraela z państwami i organizacjami międzynarodowymi.

 

W publikacji przedstawione zostaną wybrane dokumenty z lat 1988-2014 ukazujące zasady współpracy Polski i Unii Europejskiej z Izraelem, w sferach: gospodarczej, politycznej i społeczno – kulturowej.