ISBN:9788327800381

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

Autor: Krzysztof Dąbkiewicz

Wydawnictwo: LexisNexis Sp. z o.o.

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz zawiera szczegółową wykładnię obowiązujących przepisów. W publikacji wyczerpująco omówiono poszczególne instytucje Kodeksu karnego wykonawczego, uwzględniając nadrzędną rolę sądu w tym postępowaniu, a także moż-liwości indywidualizacji wykonywania kary i innych środków penalnych zgodnie ze standardami europejskimi w traktowaniu skazanych.
Komentarz zawiera wszystkie zmiany, które weszły w życie od ostatniego wydania, m.in. zmianę ustalającą na nowo krąg podmiotów wchodzących w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także mającą fundamentalne znaczenie dla zasad postępowania wykonawczego nowelę wrześniową z 2011 r. Wprawdzie zmiana ta była komentowana w poprzednim wydaniu komentarza, ale w obecnym wydaniu uwzględniono najnowsze związane z nią orzecznictwo i piśmiennictwo.

W książce zamieszczono również orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz literaturę dotyczącą omawianych problemów.

Stan prawny na 1 kwietnia 2013 roku.

Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, ale zainteresuje także teoretyków w dziedzinie prawa karnego wykonawczego. Pomocna będzie dla aplikantów i studentów prawa.

Krzysztof Dąbkiewicz – sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu; autor monografii oraz  kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i prawa wykroczeń.
Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.77 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 139.14 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
142.20 zł ebuczek.pl
pdf
139.14 zł gandalf.com.pl
pdf
139.40 zł ibuk.pl
pdf
153.00 zł zinamon.pl
pdf
170.00 zł swiatebookow.pl

Krzysztof Dąbkiewicz - inne e-booki