ISBN:9788327802347

Ustawa o Inspekcji Handlowej

Autor: Bolesław Kurzępa

Wydawnictwo: LexisNexis

Inspekcja Handlowa jest wyspecjalizowanym organem kontroli powołanym do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do podstawowych jej zadań należy m.in. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów, organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich, udzielanie porad konsumentom. Ważną częścią pracy organów Inspekcji są kontrole, których wyniki często służą nie tylko celom doraźnym, lecz także prowadzonym postępowaniom w sprawach o wykroczenia i przestępstwa.

Prezentowana publikacja zawiera komentarz do przepisów ustawy o Inspekcji Handlowej, a także omówienie wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. Wyjaśnia najistotniejsze zagadnienia, które pojawiają się lub mogą się pojawić przy stosowaniu tych przepisów w praktyce.

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników Inspekcji Handlowej, którzy w ten sposób mogą zgłębić aspekty prawne prowadzonej przez siebie działalności. Także konsumenci odnajdą w niej rozwiązania swoich problemów, np. jaka jest procedura rozstrzygania spraw w sądach polubownych.

Bolesław Kurzępa – adwokat; doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; autor ok. 300 artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa karnego i innych dziedzin prawa oraz kilkunastu komentarzy do kodeksów i ustaw, m.in. „Ustawa o broni i amunicji. Komentarz”, „Ustawa o strażach gminnych z komentarzem”, „Kodeks wykroczeń. Komentarz”; redaktor naczelny miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”, redaktor „Orzecznictwa Sądów w Sprawach Gospodarczych”.

Elżbieta Kurzępa-Czopek – adwokat; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa i Administracji Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej; autorka książki „Sytuacja administracyjnoprawna mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce” oraz kilkunastu artykułów głównie z zakresu prawa administracyjnego, a także współautorka książek „Ochrona własności intelektualnej. Zarys problematyki” oraz „Ustawa o strażach gminnych komentarzem”.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas.

Bolesław Kurzępa - inne e-booki