ISBN:9788327805553

Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu wieczystoksięgowym. Komentarz. Wydanie 1

Autor: Jerzy Pisuliński, Barbara Jelonek-Jarco, Michał Kućka

Wydawnictwo: LexisNexis

Publikacja – będąca obecnie najobszerniejszym i najnowszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki ksiąg wieczystych i hipoteki oraz postępowania wieczystoksięgowego – jest klasycznym komentarzem do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu wieczystoksięgowym (art. 6261–62613). W sposób wyczerpujący omówiono w niej zagadnienia praktyczne związane ze stosowaniem przepisów obydwu aktów prawnych, a także istotne kwestie teoretyczne.

Szczegółowo przedstawiono instytucję rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych, w tym problematykę ochrony nabywcy prawa użytkowania wieczystego w kontekście znanej uchwały składu siedmiu sędziów SN z 15 lutego 2011 r. (III CZP 90/10, OSNC 2011, nr 7–8, poz. 76), podstawy i skutki wpisów w księgach wieczystych, konstrukcję nowej hipoteki po zmianach wprowadzonych przez ustawę z 26 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 131, poz. 1075), która zniosła podział na hipotekę zwykłą i kaucyjną oraz umożliwiła właścicielowi rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym. Opisano także odrębności postępowania o wpis w księdze wieczystej na tle przepisów o postępowaniu nieprocesowym.

W komentarzu uwzględniono zmiany, mające na celu zagwarantowanie ustawowego dostępu do jawnej księgi wieczystej, przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu, wynikające z ustawy z 24 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 941 ze zm.), które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2014 r., a także projektowane zmiany przepisów wykonawczych do ustawy regulujących dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Książka jest przeznaczona dla sędziów, referendarzy sądowych, notariuszy, radców prawnych, adwokatów, pracowników banków. Może być też przydatna dla pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, studentów i pracowników naukowych.

Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – kierownik Katedry Prawa Cywilnego UJ; zastępca przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; autor ponad 100 publikacji z zakresu prawa rzeczowego (zwłaszcza zabezpieczeń wierzytelności), prawa zobowiązań, prawa bankowego, europejskiego prawa i postępowania cywilnego.

Dr hab. Bartłomiej Swaczyna – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autor m.in. monografii dotyczących hipoteki umownej oraz warunkowych czynności prawnych.

Dr Barbara Jelonek-Jarco – adwokat; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa rodzinnego.

Dr Łukasz Przyborowski – radca prawny; autor publikacji z zakresu prawa zabezpieczeń wierzytelności.

Dr Julita Zawadzka – adwokat; specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym, prawie postępowania cywilnego, prawie konstytucyjnym i administracyjnym; autorka publikacji z zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań, prawa rodzinnego i prawa konstytucyjnego.

Michał Kućka – doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ; radca orzecznictwa w Zespole Wstępnej Kontroli Skarg Konstytucyjnych i Wniosków Biura Trybunału Konstytucyjnego; autor publikacji z zakresu prawa rzeczowego i prawa zobowiązań.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Jerzy Pisuliński - inne e-booki

Barbara Jelonek-Jarco - inne e-booki

Michał Kućka - inne e-booki