ISBN:9788327806505

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych

Autor: Henryk Pietrzkowski

Wydawnictwo: LexisNexis Sp. z o.o.

Najniższa cena z poprzednich 30 dni: 190.50 zł.

W Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego. Publikacja została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Obowiązujące w nowym systemie gromadzenia materiału procesowego reguły przytaczania przez strony twierdzeń i dowodów omówiono w kontekście nowych lub zmienionych przepisów dotyczących m.in.: pisma przygotowawczego, posiedzenia przygotowawczego, planu rozprawy i jej przebiegu, dowodów i postępowania dowodowego, a także wyrokowania. Objaśniono nowe przepisy umożliwiające przeciwdziałanie przez sąd nadużywaniu przez strony prawa procesowego. Komentując skutki zaniedbań sądu w zakresie obowiązku udzielania stronom pouczeń co do czynności procesowych, a także – stanowiącym novum w krajowej procedurze cywilnej – obowiązku pouczenia o prawdopodobnym wyniku sprawy oraz uprzedzenia stron o możliwości podjęcia rozstrzygnięcia na innej podstawie prawnej, jednocześnie wskazano na zaniedbania stron powodujące utratę prawa do powoływania się na uchybienia procesowe sądu.

Przybliżono nowe regulacje dotyczące m.in.:

składu i właściwości sądu, wyłączenia sędziego, doręczeń, zdolności sądowej, reprezentacji Skarbu Państwa, pozwu i powództwa, m.in. pisma niebędącego pozwem oraz powództwa oczywiście bezzasadnego, postępowań odrębnych, w tym ponownego uregulowania postępowania w sprawach gospodarczych, sporządzania i doręczania uzasadnień wyroków i postanowień, czynności sądu w postępowaniach: zabezpieczającym, o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności oraz egzekucyjnym.

Zmianie uległ rozdział poświęcony postępowaniom wywołanym wniesieniem zwyczajnych, szczególnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia, zwłaszcza apelacji i zażalenia. Omawiając skargę nadzwyczajną, wskazano na relacje zachodzące między tym nowym środkiem zaskarżenia oraz skargą kasacyjną, skargą o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia oraz skargą o wznowienie postępowania.

Istotną zaletą publikacji jest autorski wybór najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego i aktualnego piśmiennictwa.

Adresaci: Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że publikacja od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem nie tylko sędziów, ich asystentów, referendarzy i aplikantów sądowych, lecz także zawodowych pełnomocników procesowych. Stanowi doskonały materiał do nauki dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.116 zł

Znaleziono 9 ofert ebooków od 210.51 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
212.17 zł ebuczek.pl
pdf
210.51 zł gandalf.com.pl
pdf
226.06 zł swiatebookow.pl
pdf
228.60 zł zinamon.pl
pdf
  152.40 zł
w programie Nexto Premium
236.22 zł nexto.pl
pdf
238.76 zł ibuk.pl
pdf
254.00 zł legimi.com
pdf
254.00 zł woblink.pl
pdf
254.00 zł virtualo.pl

Henryk Pietrzkowski - inne e-booki