ISBN:9788328702837

To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat

Autor: Naomi Klein

Wydawnictwo: MUZA SA

Opłacalność: 4.42 zł/100 stron

Naomi Klein pisząc tę książkę, a także dwie pozostałe, No Logo i Doktrynę szoku, stworzyła trylogię, w której diagnozuje kryzysy w jakich znalazł się nasz świat, oraz wskazuje drogi ich przezwyciężenia.

Naomi Klein jest autorką znającą dogłębnie temat globalnego ocieplenia i innych zmian klimatu. W sposób wyczerpujący i przystępny przedstawia zagrożenia wynikające z tych zjawisk i umieszcza je w szerokim kontekście – politycznym, ekonomicznym i społecznym.

Podobnie jak w Doktrynie szoku autorka ukazuje ciemną stronę puszczonego na żywioł neoliberalnego kapitalizmu – krótko mówiąc, jak wolnorynkowy fundamentalizm przyczynił się do zanieczyszczeń atmosfery zagrażających całej ludzkości i jak blokuje próby naprawy istniejącej sytuacji. Klein przedstawia ważniejsze ruchy obrońców środowiska, ich mocne i słabe punkty (demaskuje np. współpracę niektórych z nich z wielkim biznesem, którego działania bynajmniej środowisku nie służą). Ostrzega przed konsekwencjami ingerowania w klimat za pomocą tzw. geoinżynierii czyli modyfikacji pogody poprzez np. wprowadzanie do atmosfery aerozoli siarczanowych. Trzeźwo opisuje zagrożenia i zdaje sobie sprawę z ogromu problemów, z jakimi będzie się wiązać zmiana dominującej mentalności wolnorynkowej, odejście od fetyszyzacji wzrostu i nawyków konsumpcyjnych. Autorka nie maluje jednak wyłącznie czarnego obrazu, ale pozwala dostrzec nadzieję w funkcjonujących już inicjatywach lokalnych, coraz powszechniejszym korzystaniu z energii odnawialnej i nowych oddolnych ruchach obrony środowiska.  

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Naomi Klein - inne e-booki

E-booki podobne do "To zmienia wszystko. Kapitalizm kontra klimat"