Trudno od razu ocenić wartość pomysłu. Tymczasem nawet małe zmiany mogą mieć olbrzymi wpływ na dochody organizacji. Aby się przekonać, jak zmiana sposobu prezentowania treści użytkownikowi wpłynie na jego wrażenia, najlepiej przeprowadzić eksperyment kontrolowany online. Tego rodzaju badania, zwane również testami A/B, są regularnie prowadzone przez największe firmy. Przed wykorzystaniem otrzymanych wyników w działalności biznesowej trzeba jednak poddać je walidacji. Ta książka zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania, przeprowadzania i oceniania wyników kontrolowanych eksperymentów online. Dzięki niej nauczysz się stosować naukowe podejście do formułowania założeń i oceny hipotez w testach A/B, dowiesz się także, jak sprawdzać wiarygodność wyników i interpretować je do celów dalszej pracy. Omówiono tu takie pułapki jak efekt przeniesienia, prawo Twymana, paradoks Simpsona i interakcji sieciowych, zaprezentowano również informacje ułatwiające zrozumienie praktycznych konsekwencji statystyki. Interesującą częścią książki jest opis skalowalnej platformy, która radykalnie zmniejsza całościowy koszt eksperymentu. Publikację docenią zarówno początkujący, jak i zaawansowani eksperymentatorzy, którzy wymagają wysokiej pewności uzyskanych wyników. Pozyskuj dane, którym zaufasz!