O jakości projektu programistycznego decyduje praca testera. Taka osoba musi łączyć solidną wiedzę ze znajomością cyklu życia danego projektu. Bezcenne jest również doświadczenie nabywane w ramach testowania różnego rodzaju oprogramowania. Myślisz o podjęciu pracy odpowiedzialnej, dobrze płatnej i bardzo satysfakcjonującej? Zostań testerem oprogramowania! Ta książka pomoże Ci się przygotować do pracy na stanowisku testera oprogramowania, a także zapewni wsparcie podczas wykonywania nowych zadań. Znajdziesz tu dokładne omówienie podstaw testowania, jego różnych rodzajów i poziomów w odniesieniu do zastosowania na różnych etapach pracy nad projektem. Kolejne rozdziały, na podstawie rzeczywistego projektu programistycznego, pokazują znacznie szerszy kontekst pracy testera. Zapoznasz się ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych fazach testowania, ich planowaniu, przeprowadzaniu i monitorowaniu. Dowiesz się również, w jaki sposób skorzystać z wniosków z testów podczas planowania rozwoju projektu. W książce między innymi: czym jest testowanie, na czym polega i w jaki sposób należy je przygotować jakich umiejętności wymaga się od testera i jak wygląda struktura zespołu testującego dopasowanie strategii testowania do kontekstu projektu oprogramowania plan testowania: zakres, podejścia, wymagania dokumentacja tworzona podczas testowania, raporty i wnioski Dopiero płacąc za błędy, uświadamiamy sobie ich cenę! Sławomir Kuligowski