Kurs audio do samodzielnej nauki ze słuchu na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym, przeznaczony dla osób szukających pracy za granicą i tych, którzy używają języka angielskiego w pracy. Jego głównym celem jest pomoc w pokonaniu oporu przed mówieniem w obcym języku oraz w opanowaniu słownictwa, pozwalającego na swobodne prowadzenie typowych rozmów biznesowych.
Każda lekcja zawiera trzy części kształcące różne umiejętności językowe. W pierwszej – słuchamy dialogu prezentującego tematykę lekcji w szerszym kontekście. W drugiej – poszerzamy i utrwalamy słownictwo. W trzeciej – uczymy się wykorzystywać zdobytą wiedzę i tworzyć zdania według instrukcji lektora.
Tak opracowane ćwiczenia pomogą nam w przygotowaniu egzaminów FCE i CAE. Umożliwiają one naukę w dowolnym miejscu i czasie – w drodze do pracy, w podróży, w domu. Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas słuchania lekcji tekst nagrania może być wyświetlany na przenośnym odtwarzaczu mp3, mp4 lub ekranie komputera.
Na publikację składają się: pliki mp3, pliki lrc, plik PDF z tekstem kursu i instrukcją odtwarzania jego wersji audio.