Audiokurs, który w szybki sposób uczy podstawowego słownictwa przydatnego w codziennych rozmowach i podróży za granicę. Obejmuje 20 lekcji, które wprowadzają i utrwalają najważniejsze słowa i zwroty używane w typowych sytuacjach, oraz część zawierającą liczebniki, określenia czasu i godziny, słownictwo opisujące m.in. człowieka, rodzinę, zawody. Dodatkowo w pliku PDF znajdują się omówienia reguł gramatycznych, w prosty sposób pokazujące, jak poprawnie tworzyć zdania w języku hiszpańskim.
Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” (pliki lrc) podczas słuchania lekcji tekst nagrania wyświetlany jest na przenośnym odtwarzaczu mp3 lub ekranie komputera.
Na publikację składają się: pliki mp3, pliki lrc, pliki PDF z tekstem kursu i instrukcją odtwarzania jego wersji audio.