Kurs audio do samodzielnej nauki ze słuchu na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym, przeznaczony dla osób, które używają języka hiszpańskiego w pracy. Kurs obejmuje 10 lekcji z najważniejszymi słowami i zwrotami używanymi w typowych sytuacjach biznesowych oraz 4 grupy tematyczne prezentujące specjalistyczne słownictwo m.in. z zakresu medycyny, hotelarstwa, gastronomii i budownictwa. Dodatkowo w książeczce znajdują się wyjaśnienia konstrukcji gramatycznych, pokazujące w prosty sposób, jak poprawnie tworzyć zdania w języku hiszpańskim.
Wszystkie słowa i wyrażenia są od razu tłumaczone, co ułatwia korzystanie z kursu oraz pozwala szybko opanować i utrwalić materiał, a specjalnie opracowane ćwiczenia umożliwiają naukę w dowolnym miejscu i czasie – w drodze do pracy, w podróży, w domu. Dzięki zastosowanemu systemowi „Karaoke” podczas słuchania lekcji tekst nagrania może być wyświetlany na przenośnym odtwarzaczu mp3, mp4 lub ekranie komputera.
Na publikację składają się: pliki mp3, pliki lrc, plik PDF z tekstem kursu i słowniczkiem oraz instrukcją odtwarzania jego wersji audio.