Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia

Autor: Stanisława Sobolewska

Wydawnictwo: Warszawska Wyższa Szkoła Zarządzania

Oszczędzasz: 36%

„Książka «Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia» przedstawia zagadnienia specyficzne dla jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek budżetowych. Autorka przygotowała niniejszą publikację mając na uwadze tych wszystkich, którzy chcą się zapoznać z tajnikami tego rodzaju rachunkowości i którzy tę wiedzę chcą usystematyzować.
Celem opracowania jest przedstawienie ważnych zagadnień rachunkowości budżetowej ujętych w formie teoretycznej, zilustrowanych licznymi schematami i przykładami liczbowymi.
Opracowanie składa się z 8 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono wybrane problemy finansów publicznych, zwrócono uwagę na funkcje finansów publicznych, kierunki ich zmian oraz dyscyplinę finansów publicznych i odpowiedzialność za jej naruszenie.
Istotę budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego ujęto w rozdziale drugim.
Rozdział trzeci poświęcono tematyce dotyczącej ogólnych zadań i zasad rachunkowości budżetowej. W tym rozdziale omówiono zakres i zasady rachunkowości budżetowej. Przedstawiono w nim również ważne zagadnienia dotyczące klasyfikacji budżetowej i zakładowego planu kont.
Specyfikę rachunkowości jednostek budżetowych omówiono w rozdziale czwartym. Zwrócono w nim uwagę na dochody, wydatki, koszty i przychody jednostek budżetowych.
Piąty rozdział obejmuje specyfikę rachunkowości samorządowych zakładów budżetowych. Ukazano w nim czynniki wpływające na wynik finansowy samorządowych zakładów budżetowych. Przedstawiono również sposób rozliczenia zakładu budżetowego z budżetem oraz przedstawiono plan finansowy zakładu budżetowego.
Ważnym obszarem rachunkowości budżetowej jest sprawozdawczość budżetowa i finansowa. Tej tematyce poświęcony jest rozdział szósty. Ukazano w nim rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań.
Rozdział siódmy poświęcono zagadnieniom związanym z budżetem zadaniowym jako ważnym instrumentem rachunkowości budżetowej.
Rozdział ósmy jest rozdziałem praktycznym, w którym na przykładzie konkretnej gminy dokonano analizy jej dochodów i wydatków za okres czteroletni.
Autorka ma nadzieję, że książka ujmująca wybrane zagadnienia rachunkowości budżetowej spotka się z życzliwym przyjęciem osób zainteresowanych tą problematyką. Książka przeznaczona jest dla wszystkich studentów szkół ekonomicznych” – wstęp do książki

Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.15 zł

Znaleziono 6 ofert ebooków od 18,52

Formaty Cena Księgarnia
pdf
18,52 zł gandalf.com.pl
pdf
20,30 zł ibuk.pl
pdf
26,10 zł zinamon.pl
pdf
26,10 zł swiatebookow.pl
pdf
19,00 zł
(z kodem prom.)
29,00 zł woblink.pl
pdf
29,00 zł publio.pl

E-booki podobne do "Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych – wybrane zagadnienia"