Historia - Dzieje powszechne i historia Polski w XVIII wieku

Autor: Krzysztof Pogorzelski

Wydawnictwo: Marekas

Słuchając tej płyty dowiesz się m.in. o następstwach rewolucji przemysłowej w Europie i przebiegu Oświecenia zarówno w Europie, jak i w Polsce. Przedstawimy absolutyzm oświecony w Austrii i Prusach oraz sytuację w Rosji w okresie panowania Piotra I Wielkiego i Katarzyny II Wielkiej. Usłyszysz także o położeniu międzynarodowym Rzeczpospolitej w czasach saskich, reformach sejmu konwokacyjnego (1764), podłożu i następstwach I rozbioru Polski (1772), o Sejmie Wielkim i Konstytucji 3 Maja 1791 roku, II rozbiorze Polski (1793), insurekcji kościuszkowskiej i III rozbiorze Polski (1795). Poznasz również okres panowania dynastii Wettinów i sytuację społeczno-gospodarczą w Polsce w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dowiesz się też o wielkiej rewolucji francuskiej (1789 – 1794), oraz sytuacji we Francji w okresie Dyrektoriatu i Konsulatu.

SPIS TREŚCI:

1. Geneza, charakter i następstwa rewolucji przemysłowej w Europie. Nowe doktryny ekonomiczne.

2. Oświecenie w Europie – podłoże filozoficzne, kultura i sztuka.

3. Oświecenie w Polsce.

4. Absolutyzm oświecony w Austrii w XVIII wieku.

5. Absolutyzm oświecony w Prusach w XVIII wieku.

6. Rosja za panowania Piotra I Wielkiego i Katarzyny II Wielkiej.

7. Charakterystyka sytuacji wewnętrznej i położenia międzynarodowego Rzeczpospolitej w czasach saskich.

8. Reformy sejmu konwokacyjnego w 1764 roku.

9. Podłoże i następstwa I rozbioru Polski w 1772 roku.

10. Sejm Wielki i uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku.

11. Podłoże i bezpośrednie następstwa II rozbioru Polski w 1793 roku.

12. Insurekcja kościuszkowska w 1794 roku i trzeci rozbiór Polski w roku 1795.

13. Społeczeństwo i gospodarka Polski w okresie rządów dynastii Wettinów.

14. Sytuacja gospodarczo–społeczna Polski w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.

15. Wielka rewolucja burżuazyjna we Francji w XVIII wieku. Geneza rewolucji francuskiej.

16. Najważniejsze etapy rewolucji burżuazyjnej we Francji.

17. Francja w okresie Dyrektoriatu i Konsulatu.

18. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – DZIEJE POWSZECHNE I HISTORIA POLSKI W XVIII WIEKU:

1. Baszkiewicz Jan, Historia Francji, Wrocław 1999.

2. Gierowski Józef Andrzej, Historia Polski 1505 – 1764, Warszawa 1984.

3. Leśniak Franciszek, Karolczak Kazimierz, Wielka historia Polski 1696 – 1815, Kraków 1988.

4. Maciszewski Jarema, Wiek Oświecenia, Warszawa 1985.

5. Rostworowski Emanuel, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2004.

6. Samsonowicz Henryk, Historia Polski do roku 1795, Warszawa 1985.

7. Wereszycki Henryk, Historia Austrii, Wrocław 1986.

8. Słownik historii Polski, Warszawa 1973.

9. Wielka historia Świata, Świat w XVIII wieku, tom 8 pod redakcją naukową Piotra Franaszka, Kraków 2006.

10. Wielka historia Świata w latach 1800 – 1850, tom 9 pod redakcją naukową Andrzeja Chwalby, Kraków 2006.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Krzysztof Pogorzelski - inne e-booki

E-booki podobne do "Historia - Dzieje powszechne i historia Polski w XVIII wieku"