Słuchając tej płyty poznasz m.in. genezę wybuchu I wojny światowej oraz przebieg i charakter działań wojennych w latach 1914 – 1918. Dowiesz się o systemie wersalsko- waszyngtońskim na świecie po zakończeniu wojny, a także o imperium rosyjskim w latach 1904 – 1918 i dwóch rewolucjach w Rosji w 1917 roku. Usłyszysz o wielkim kryzysie gospodarczym na świecie w latach 1929 – 1933, systemach totalitarnych i sytuacji międzynarodowej w Europie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Poznasz też przejawy faszyzmu we Włoszech, powstanie III Rzeszy Niemieckiej i dowiesz się, na czym polegała dyktatura Stalina w Związku Radzieckim. Powiemy również o podłożu wybuchu Drugiej Wojny Światowej, jej najważniejszych etapach i przełomowych momentach oraz o podziale politycznym świata po jej zakończeniu, a także o wielkiej Koalicji i konferencjach alianckich w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Przedstawimy najważniejsze przejawy „zimnej wojny” i lokalne konflikty podczas jej trwania. Omówimy również problem niemiecki po Drugiej Wojnie Światowej, powstanie na Węgrzech w 1956 roku i „praską wiosnę” w Czechosłowacji w 1968 roku, a także rozpad Związku Radzieckiego i powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw. Usłyszysz też o wydarzeniach rozgrywających się w Europie Środkowo – Wschodniej od 1989 roku, które doprowadziły do powstania suwerennych państw („Jesień Narodów”) i etapach jednoczenia Europy: od traktatów rzymskich do traktatu w Maastricht.

SPIS TREŚCI:

1. Geneza wybuchu I wojny światowej.

2. Przebieg i charakter działań wojennych w latach 1914 – 1918.

3. Imperium rosyjskie w latach 1904 – 1918. Dwie rewolucje w Rosji w 1917 roku.

4. System wersalsko – waszyngtoński na Świecie po zakończeniu wojny.

5. Wielki kryzys gospodarczy na Świecie w latach 1929 – 1933.

6. Faszyzm we Włoszech.

7. Powstanie III Rzeszy Niemieckiej.

8. Dyktatura Stalina w Związku Radzieckim.

9. Sytuacja międzynarodowa w Europie w Dwudziestoleciu Międzywojennym.

10. Podłoże wybuchu Drugiej Wojny Światowej.

11. Najważniejsze etapy i przełomowe momenty Drugiej Wojny Światowej.

12. Wielka Koalicja. Konferencje alianckie w Teheranie, Jałcie i w Poczdamie.

13. Podział świata po zakończeniu Drugiej Wojny Światowej.

14. „Zimna wojna” i jej najważniejsze przejawy. Najważniejsze konflikty lokalne podczas „zimnej wojny”.

15. Problem niemiecki po Drugiej Wojnie Światowej.

16. Powstanie na Węgrzech w 1956 roku i „praska wiosna” w Czechosłowacji w 1968 roku.

17. Rozpad Związku Radzieckiego i powstanie Wspólnoty Niepodległych Państw.

18. „Jesień Narodów” w Europie i jej znaczenie. Etapy jednoczenia Europy: od traktatów rzymskich do traktatu w Maastricht.

19. Bibliografia.

BIBLIOGRAFIA – DZIEJE POWSZECHNE. WIEK XX:

1. Arnold Stanisław, Kurkiewicz Władysław, Tatomir Adam. Żurawski Wiesław, Dzieje Świata. Chronologiczny przegląd najważniejszych wydarzeń, LSW 1976.

2. Czapliński Władysław, Galos Adam, Korta Wacław, Historia Niemiec, Ossolineum 1990.

3. Eisler Jerzy, Kupiecki Robert, Sobańska – Bondaruk Melania, Świat i Polska 1939 – 1992, Warszawa 1993.

4. Najnowsza historia Świata 1945 – 1995, od redakcją Artura Patka, Jana Rydla, Janusza Józefa Węca, Kraków 2000.

5. Pajewski Janusz, Historia powszechna 1871 – 1918 Warszawa 2002.

6. Pankowicz Andrzej, Polska i Świat współczesny, Warszawa 1996.

7. Pronobis Witold, Świat i Polska w dwudziestym wieku, Warszawa 1990.

8. Śliwa Michał, Wielka historia Polski 1918 – 1939 Kraków 2000.

9. Wielka historia Świata. Wielkie wojny XX wieku (1914 – 1945) tom 11, pod redakcją naukową Mariana Zagórniaka, Kraków 2006.