"Jest wyjątkiem na tle współczesnej poezji - chropowatej i bez uczuć" Józef Kurylak       "Niepodrabiany, własny styl, oparty na przeżyciu." Julia Hartwig     The cycle of poems Beauties in vain includes the latest, tense love poems and is the first book by Eryk Ostrowski since 2004.   "He has got own original style based on his life experiences" Julia Hartwig   "He is an exception in the field of modern POE000000, which is rough and devoid of feelings" Jozef Kurylak   Czytelnik znajdzie tu także ich wersje anglojęzyczne w tłumaczeniu Anny Ostrowskiej-Paton. Spis treści:     OBIETNICA THE PROMISE   1. W miejscach piękniejszych niż te, które nam kiedykolwiek obiecano 1. In the places even more beautiful than had been promised to us   2. Tam gdzie anioły pożądają ludzi 2. Where angels demand people   3. Ja, Moskwa, dla ciebie Trzeci Rzym 3. Me, Moscow, for you the Third Rome   4. Przyzwyczajam się do twojego snu - do mnie nie wracasz 4. I become accustomed to your dream-to me you are not returning   5. Październik trzeba wierzyć ufaćm 5. October-need to believe trust   6. Przychodzisz po czasie 6. You are coming after time   7. Nie Ty całujesz szyję 7. It's not you kissing the neck   8. Hostia ciebie odebrała łzy 8. The communion of you took away the tears   9. Dziękuję, że objawiłeś mi cierpienie, bo nic większego nie spotkało mnie w życiu 9. Thank you that you revealed to me the suffering because nothing bigger meets me in life   10. Przez dzieciństwo po śmierć po życie wieczne 10. From childhood through death to afterlife   11. Płaczą wszystkie twoje obrazy 11. Crying all your pictures   12. POGODA ŚWIATA 12. WEATHER OF THE WEATHERS   13. Oto jesteśmy 13. Here we are