Tytuł: Przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Co każdy chory powinien o niej wiedzieć

Autor: Dr hab. n. med. Krzysztof Kuziemski

Katedra Pneumonologii i Alergologii Gdańskiego

Uniwersytetu Medycznego


Publikacja została wydana we współpracy z firmą

Boehringer Ingelheim i Pfizer.