Pascal, Delphi..., a może Lazarus. Ćwiczenia. Ćwiczenia praktyczne, wprowadzające do programowania w języku Free Pascal w bezpłatnym środowisku graficznym Lazarus, będącym kontynuacją popularnego (niestety nie rozwijanego już i płatnego) środowiska Borland Delphi.

Książka skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów kierunków informatycznych, matematycznych oraz osób zainteresowanych nauką programowania i wykorzystaniem tego języka.