Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty

Autor: Jacek Pera, Beata Nowak, Ewa Waliczek, Agata Kakitek, Krystyna Serafin, Ireneusz Miciuła, Jagienka Rześny-Cieplińska, Maria Kukurba, Jolanta Jancewicz Jolanta Kubicka

Wydawnictwo: IVG

Stron: 215

Opłacalność: 11.72 zł/100 stron

Monografia naukowa składająca się z 12 Rozdziałów.

ART. I “Entrepreneurial University” in co-operation with its stakeholders” 11

Przedsiębiorcza uczelnia we współpracy z jej interesariuszami 11

ART. II Risk in the activity of a Born Global enterprise and its analysis on the basis of the Felsenstein-Swartz model and measures of financial security 39

Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego 39

ART. III

The new use of a new product 58

Nowe zastosowanie nowego produktu 58

ART. IV

Buzz marketing effects and response to product 67

Marketing szeptany a wprowadzenie nowego produktu 67

ART. V

Marketing innovations in mobile apps – definition, characteristics, examples 78

Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych – definicja, charakterystyka, przykłady 78

ART. VI

Global and strategic dimension of innovations and their influence upon the organization 93

Globalny i strategiczny wymiar innowacji i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji 93

ART. VII

Analysis of the development of e-economy in Poland 110

Analiza rozwoju e-gospodarki w Polsce 110

ART. VIII

Financial attributes of functioning enterprises - efficiency and effectiveness approach 128

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe i proefektywnościowe 128

ART. IX

The human capital in economic development 143

Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym 143

ART. X

SEWI - Social Economic Welfare Index 163

Wskaźnik DGS - Dobrobytu Gospodarczo – Społecznego 163

ART. XI

Legal regulations versus changes in global OTC interests rates derivatives market over 2001-2013 years 178

Regulacje prawne a zmiany na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopę procentową na świecie w latach 2001- 2013 178

ART. XII

The scope of modern international threats and education for the needs of safety 196

Wymiar współczesnych zagrożeń międzynarodowych oraz kształcenie dla potrzeb bezpieczeństwa 196

Najlepsza cena: Rawelo
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.14 zł

Znaleziono 1 ofert ebooków od 25,20

Formaty Cena Księgarnia
pdf
25,20 zł ravelo.pl

Jacek Pera, Beata Nowak, Ewa Waliczek, Agata Kakitek, Krystyna Serafin, Ireneusz Miciuła, Jagienka Rześny-Cieplińska, Maria Kukurba, Jolanta Jancewicz Jolanta Kubicka - inne e-booki

E-booki podobne do "Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty"