ISBN:9788362062638

Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty

Autor: Jacek Pera, Beata Nowak, Ewa Waliczek, Agata Kakitek, Krystyna Serafin, Ireneusz Miciuła, Jagienka Rześny-Cieplińska, Maria Kukurba, Jolanta Jancewicz Jolanta Kubicka

Wydawnictwo: IVG

Opłacalność: 11.72 zł/100 stron

Monografia naukowa składająca się z 12 Rozdziałów.

ART. I “Entrepreneurial University” in co-operation with its stakeholders” 11

Przedsiębiorcza uczelnia we współpracy z jej interesariuszami 11

ART. II Risk in the activity of a Born Global enterprise and its analysis on the basis of the Felsenstein-Swartz model and measures of financial security 39

Ryzyko w rozwoju cyklu życia przedsiębiorstwa typu Born Global i jego analiza w oparciu o model Felsensteina-Swartza i miary bezpieczeństwa finansowego 39

ART. III

The new use of a new product 58

Nowe zastosowanie nowego produktu 58

ART. IV

Buzz marketing effects and response to product 67

Marketing szeptany a wprowadzenie nowego produktu 67

ART. V

Marketing innovations in mobile apps – definition, characteristics, examples 78

Innowacje marketingowe w aplikacjach mobilnych – definicja, charakterystyka, przykłady 78

ART. VI

Global and strategic dimension of innovations and their influence upon the organization 93

Globalny i strategiczny wymiar innowacji i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji 93

ART. VII

Analysis of the development of e-economy in Poland 110

Analiza rozwoju e-gospodarki w Polsce 110

ART. VIII

Financial attributes of functioning enterprises - efficiency and effectiveness approach 128

Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw - ujęcie skutecznościowe i proefektywnościowe 128

ART. IX

The human capital in economic development 143

Kapitał ludzki w rozwoju gospodarczym 143

ART. X

SEWI - Social Economic Welfare Index 163

Wskaźnik DGS - Dobrobytu Gospodarczo – Społecznego 163

ART. XI

Legal regulations versus changes in global OTC interests rates derivatives market over 2001-2013 years 178

Regulacje prawne a zmiany na rynku instrumentów pochodnych OTC na stopę procentową na świecie w latach 2001- 2013 178

ART. XII

The scope of modern international threats and education for the needs of safety 196

Wymiar współczesnych zagrożeń międzynarodowych oraz kształcenie dla potrzeb bezpieczeństwa 196

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

E-booki podobne do "Marketing, innowacje, strategie i ryzyko we współczesnym biznesie – wybrane aspekty"