Praca przedstawia uwarunkowania pozycji Rzeczpospolitej w systemie integracji europejskiej. Jaka jest skala wpływu Polski na kształtowanie szeroko pojętych mechanizmów regulacyjnych Unii Europejskiej? Jaki nasz kraj ma potencjał w dziedzinie wyznaczania kierunków rozwoju wspólnoty?
Książka Artura Niedźwieckiego ukazuje postawy Polski wobec poszczególnych obszarów tematycznych projektu europejskiego, co pozwala na całościowe przedstawienie pozycji Rzeczpospolitej w Unii. Autor stawia jednocześnie tezę, że ze względu na niedostateczny poziom podmiotowości politycznej, Polska ma obecnie status państwa półperyferyjnego wspólnoty.