Dr Grzegorz Myśliwiec jest znanym ekspertem z dziedziny etyki, szanowanym zarówno w kręgach naukowych, jak i biznesowych. Jest też wybitnym nauczycielem akademickim cenionym przez studentów za niekonwencjonalny sposób prowadzenia wykładów.

W książce autor w sposób przyjazny czytelnikowi opisuje:

podstawowe pojęcia etyczne i miejsce etyki zawodowej w świecie wartości; relacje między firmą a organami władzy, główne patologie występujące w tym środowisku, korupcję; relacje pracownik – firma. Analizuje fazy pozyskania pracownika dla firmy oraz relacje władz z firmą jako całością; funkcjonowanie człowieka w organizacji, relacje z przełożonym, mobbing; relacje firmy z klientem, etyczną promocję i reklamę; relacje firmy z szeroko rozumianym otoczeniem, odpowiedzialność dostawcy, rzetelność pracy oraz dialog ze społeczeństwem; relacje partnerów w biznesie, etykę negocjacji; etyczne aspekty relacji mistrz – uczeń.

Według autora „etyka może wnieść do biznesu nutę łagodności i ciepła, nie pozbawiając go przy tym sprawności i efektywności. W relacjach zawodowych powinno się zaprzestać używania języka wojny i nienawiści, takich słów, jak Ťwrógť, Ťprzeciwnikť, Ťwalkať, a zastąpić go językiem koncyliacyjnym, wtedy otrzymamy słowa Ťwspółzawodnictwoť, Ťpartnerť, Ťdoskonalenieť”. Książka szczególnie adresowana do studentów. Zamieszczone w rozdziałach przykłady w istotny sposób uatrakcyjniają lekturę, jednocześnie zmuszają czytelnika do samodzielnego myślenia, a wykładowcy dają możliwość przeprowadzenia dyskusji ze studentami.

"Etyka biznesu jest dyscypliną, paradoksalnie, bardzo starą i bardzo młodą. Przez cały czas poszukuje swojego statusu metodologicznego. Podejście do tej kwestii jest różnorodne w różnych krajach i ośrodkach naukowych. Zauważyć można znaczny pluralizm w tej dziedzinie. Daje to autorom piszącym na ten temat dużą swobodę, jeśli chodzi o sposób poruszania tej problematyki. Dr G. Myśliwiec skorzystał z tej możliwości w interesujący sposób."

dr hab. Tomasz Dołęgowski, prof. SGH