ISBN:9788362916733

Planowanie obronne w państwie. Część pierwsza

Autor: Krzysztof Meszyński, Janusz Sztanc

Wydawnictwo: Społeczna Akademia Nauk

Problematyka planowania obronnego jest specyficzna i rozległa, dlatego też autorzy w tej części publikacji skupili się na przedstawieniu:


1. uwarunkowań prawnych i normatywnych wykonywania zadań obronnych;


2. funkcjonowania systemu obronnego państwa;


3. elementów Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym;


4. ogólnej charakterystyki procesu planowania obronnego NATO;


5. planowania operacyjnego na szczeblach centralnym, wojewódzkim i samorządowym;


6. wybranych problemów okresowych przeglądów obronnych;


7. finansowania przygotowań obronnych.


Przedstawiona w publikacji wyselekcjonowana problematyka stanowi syntetyczne ujęcie procedur NATO oraz polskich przepisów prawnych,


norm i uwarunkowań dotyczących przygotowania, zatwierdzania, wprowadzania i weryfikowania dokumentów koncepcyjnych i planistycznych opracowywanych w ramach planowania obronnego. Ponadto uwidoczniony został wpływ planowania sojuszniczego na procedury narodowego planowania


obronnego. Problematykę planowania obronnego przedstawiono zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Całość materiału ma służyć propagowaniu wiedzy w zakresie działań podejmowanych w procesie planowania obronnego,


a także podnoszeniu świadomości na temat odpowiedzialności cywilnej w tym zakresie.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Janusz Sztanc - inne e-booki

E-booki podobne do "Planowanie obronne w państwie. Część pierwsza"