Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) prezentuje Czytelnikom kolejny raport o stanie polskiej logistyki, obejmujący lata 2010-2011. Autorzy skupili się na prezentacji poszczególnych rynków logistycznych w układzie makro oraz gałęziowym i branżowym. Układ treści Raportu został dostosowany do skali zmian, jakie w omawianym okresie zachodziły w poszczególnych działach logistyki. Na szczególną uwagę zasługują prezentowane w raporcie wyniki badań wewnętrznych procesów logistycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych, produkcyjnych i logistycznych.

W obecnym wydaniu Raportu Czytelnik znajdzie m.in.: • analizę i ocenę rynku logistycznego w ujęciu branżowym , • wyniki badań ankietowych dotyczących wskaźników logistycznych w przedsiębiorstwach, • przegląd oferty rynkowej producentów (dostawców) urządzeń i magazynowych transportu wewnętrznego, • diagnozę edukacji logistycznej, mediów logistycznych i instytucji wspierających logistykę.