DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH

Autor: Daniel K.  Nowicki

Wydawnictwo: Komisja Nadzoru Finansowego

KNF, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym,  jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym. Zasadniczym zadaniem tego organu administracji publicznej jest czuwanie nad prawidłowością i bezpieczeństwem rynku finansowego, składającego się między innymi z sektora bankowego, emerytalnego, ubezpieczeniowego, rynku instytucji płatniczych, rynku biur usług płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego, rynku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz rynku kapitałowego. Nie powinno budzić większych wątpliwości ustalenie, iż KNF jest organem państwa. Organ ten wyposażony został bowiem w określony zasób władztwa administracyjnego i może podejmować działania w imieniu państwa. Jako organ państwa, KNF jest wyodrębnionym i celowo zorganizowanym zespołem osób, powołanym w formie prawem przepisanej i działającym na podstawie prawa w celu realizacji w imieniu państwa zadań z zakresu nadzoru finansowego, dysponującym prawem stosowania przymusu państwowego. Niniejsza publikacja poświęcona jest orzecznictwu sądów administracyjnych z zakresu realizacji przez KNF wybranych instytucji postępowania administracyjnego, udostępniania posiadanej przezKNF informacji publicznej, jak również wykonywania nadzoru bankowego.
Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub
  0,00 zł
w programie Nexto Premium
0,00 zł nexto.pl

Daniel K.  Nowicki - inne e-booki

E-booki podobne do "DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W ORZECZNICTWIE SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH"