Książka przeznaczona dla Czytelników poszukujących głębszego sensu życia. Jest rodzajem pamiętnika, w sposobie narracji oddając cały dramatyzm życiowych doświadczeń.

Oparta na autentycznym zapisie „na żywo” historii jednego życia i konsekwencji tego zapisu dla dalszej aktywności dla innych.

Wyjątkowa książka - refleksja nad życiem autentycznym, pozwalająca wejść głębiej w korzenie problemów życiowych i zdrowotnych, uformowane w dzieciństwie - w przeżyciach i wzorcach jednostkowych i sposobach reagowania dziecka na sytuacje trudne. Poprzez krótkie i dłuższe fragmenty narracyjne, zarówno subiektywne jak i obiektywne, prowadzi systematycznie Czytelnika w ogląd konsekwencji życiowych doświadczeń w różnych sferach życia. Jakość narracji na przestrzeni kartek wciąga go w dramat jednostkowego życia. Gdzieś od połowy książki uważny Czytelnik może uchwycić przebijające się gdzieś na obrzeżach "światło w tunelu", ukazujące mądrość organizmu do regeneracji, odradzania, uruchamiania mechanizmów autoregulacyjnych,...dawania życiu kierunku i celu...

Refleksje nad życiem i jego sensem (spisane kilkanaście lat temu, ale nie publikowane) znalazły swe praktyczne zastosowanie w osobistym życiu i aktywności na polu medycyny i pedagogiki i odzwierciedlenie w kolejnych książkach: Edukcja integrująca. Alternatywa czy konieczność? (Impuls), Psychosynteza w edukacji. Wzrastanie samoświadomości człowieka (Eneteia); Zrównoważony rozwój dziecka w świetle nowych wyzwań (Impuls); a przede wszystkim w odkodowaniu traumatycznych doświadczeń i chorób w „tercecie medycznym”: Człowiek kwantowy; Edukacja zdrowotna w praktyce; Psychosomatyczne, emocjonalne i duchowe aspekty chorób ze stresu czy wreszcie Fibromialgia. A jeśli istnieje nadzieja na wyzdrowienie?

Bezcenna książka, głęboko refleksyjna, poruszająca „do spodu” swego istnienia, inspirująca do dzielenia się „swoją historią” dla znajdowania swego sensu.