Parodia jest odmianą parafrazy i spełnia funkcję humorystyczną i satyryczną. Często jest skierowana przeciwko komuś lub czemuś, a jej istotą jest karykatura dzieła lub stylu.

Tego zadania podjął się autor książki "Jądra ciemności", w której postanowił kilka lektur szkolnych poddać pastiszowi. Jednak czy jest to typowy komizm wyrażany głośnym śmiechem? Istniejące w parodii różne rodzaje humoru, ironii, wywoływać mogą śmiech bardziej subtelny. Jak będzie wobec dzieła autora Marka Królikowskiego? Czy spodoba się nowa odsłona „Lalki” nazwanej śmiesznie „Lalą”, czy uda się autorowi przedstawić parodię „Zbrodni i kary” w „Zbrodni i starej”? Jak będzie wyglądać świat „Jądra ciemności” Josepha Conrada w parodii „Jąder ciemności” napisanego przez autora? Co ośmieszy w metaforycznej powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”, nadając jej komiczną nazwę „Pierdy w rurkę”.

Czy spodoba się czytelnikowi odważnie przedstawiona parodia wielkich dzieł literackich? Zapraszamy do zapoznania się ze światem i wydarzeniami przedstawionymi w nowej, śmieszniejszej odsłonie.