Oprócz praw, pojęć oraz układów omówiono:

- zasady działania przyrządów pomiarowych, maszyn elektrycznych, transformatorów, urządzeń elektronicznych i wybranych układów energoelektronicznych

- urządzenia do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej

- sposoby użytkowania energii elektrycznej

- pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych metodami elektrycznymi