Czternasty tom rozmów, które pierwotnie drukowane były przez cały 2014 rok w dwutygodniku „Biblioteka Analiz”, przynosi wywiady z wydawcami, księgarzami, papiernikami, drukarzami, a także osobami kierującymi ważnymi instytucjami kultury jak ZaiKS, Copyright Polska czy Polska Sekcja IBBY. Rozmowy z przedstawicielami firm małych i dużych, a także wielkich międzynarodowych koncernów jak Heidelberg czy Stora Enso. Także z przedstawicielami sklepów internetowych, firm związanych z nowymi technologiami, z dystrybucją czy przygotowaniem treści cyfrowych.

Nie ingerowaliśmy w tekst autoryzowanych rozmów, nie ma tu żadnych skrótów ani zmian, choć czas zweryfikował część zapowiedzi i prognoz.

Wywiady, które otwierają każdy numer „Biblioteki Analiz”, z jednej strony zawsze poruszają tematy „gorące”, a więc aktualne wydarzenia na rynku, z drugiej – dotyczą problemów uniwersalnych. Tematy poruszane w rozmowach w 2014 roku to m.in. przyszłość dystrybucji książki, abonamentowe systemy rozliczeń sprzedaży, rola organizacji zbiorowego zarządzania, ustawa o książce, przyszłość branż papierniczej i poligraficznej, czy szerzej – książki papierowej, zagrożenia związane ze zmianami w prawie autorskim, zagadnienia digitalizacji kultury. Dużo tematów dotyczy czytelnictwa, zmieniających się preferencji i nawyków czytelniczych, promocji książki.Gorącym tematem był rządowy darmowy podręcznik, który nie tylko zachwiał ekonomią wydawnictw edukacyjnych, ale też stanowi realne zagrożenie dla przyszłości księgarstwa.

W sprzedaży cały czas dostępne są poprzednie edycje „Rozmów” – lektura głosów z poprzednich lat, przyjrzenie się dominującym tematom- dają dobry obraz przekształceń w branży wydawniczo-księgarskiej.

Rozmówcy:

Marek Przybylik
właściciel Oficyny Wydawniczej Przybylik

Izabela Kuklińska-Kowalska
Sales Director Printing & Reading w Stora Enso Polska

Krzysztof Pindral
prezes zarządu firmy Heidelberg Polska Sp. z o.o.

Erik Jässi
prezes spółki Papyrus Polska

Wojciech Szot
szef księgarni internetowej Gildia.pl i Wydawnictwa Komiksowego

Joachim Kaufmann
prezes zarządu wydawnictwa Carlsen

Krzysztof Grudziński
prezes zarządu wydawnictwa Marginesy

Andrzej Kalinowski
prezes zarządu Fundacji Sąsiedzi i właściciel Księgarni Przystań w Białymstoku

Włodzimierz Albin, Barbara Jóźwiak i Grzegorz Majerowicz
członkowie prezydium Rady Polskiej Izby Książki

Wiktor Ostrowski
księgarz i analityk rynku książki

Anna Włodarczyk
właścicielka księgarni Skarbnica w Krakowie – Nowej Hucie

Wojciech Bierwiczonek
dyrektor zarządzający Wydawnictwa C.H. Beck

Barbara Jóźwiak
prezes zarządu SAiW Copyright Polska

Piotr Bolek i Mikołaj Topicha-Dolny
prezes zarządu i dyrektor operacyjny eLib.pl

Mariusz Rutowicz
prezes zarządu Matras S.A.

Rafał Skąpski
likwidator Państwowego Instytutu Wydawniczego i prezes zarządu spółki Targi Książki Sp. z o.o.

Wojciech Gustowski
współwłaściciel i redaktor naczelny wydawnictwa Novae Res

Maria Kulik
prezes Polskiej Sekcji IBBY – Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych

Janusz Przeorek i Rafał Tyksiński
prezes zarządu i wiceprezes zarządu wydawnictwa ExpressMap

Przemysław Schmidt
członek rady nadzorczej spółki Czerwona Torebka

Jerzy Okuniewski
prezes zarządu Książnicy Polskiej

Marek Dobrowolski i Anna Gajewska
prezes zarządu i wiceprezes zarządu Platformy Dystrybucyjnej Wydawnictw

Kazimierz Leki
właściciel i prezes zarządu Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki

Beata Gutowska
dyrektor zarządzający Publio

Michał Włodarczyk
prezes zarządu wydawnictwa Wiedza i Praktyka

Janusz Fogler
przewodniczący zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS

Daniel Krzanowski

prezes zarządu drukarni Print Group

Daria Kielan
dyrektor i redaktor naczelna wydawnictwa Świat Książki

Basia Basiewicz-Borowska i Marta Szelichowska
współwłaścicielki wydawnictwa Axis Mundi

Rozmowy przeprowadzili: Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Jarosław Górski, Ewa Tenderenda-Ożóg i Paweł Waszczyk