Fundacje i stowarzyszenia 2014

Autor: Andrzej Ogonowski, Aldona Gibalska

Wydawnictwo: SELF-PUBLISHER

Stron: 304

Opłacalność: 10.92 zł/100 stron

Oszczędzasz: 32%

Książka stanowi omówienie pod kątem prawnym, podatkowym i rachunkowym problematyki funkcjonowania fundacji oraz stowarzyszeń. Są to formy prawne organizacji pozarządowych, które zdecydowanie najczęściej występują w obrocie społeczno-gospodarczym. Przedstawiono tu podstawowe zasady i procedury zakładania fundacji i stowarzyszeń wraz ze wskazaniem praktycznych elementów przedmiotowej tematyki, w tym określenie zakresu możliwości fundacji i stowarzyszeń w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Dalsza część opracowania zawiera omówienie zasad polityki rachunkowości, obowiązków sprawozdawczych oraz praktyczne ujęcie schematów księgowania, w tym przykładowy plan kont.
Termin organizacja pozarządowa wywodzi się z terminologii anglosaskiej i jest dosłownym tłumaczeniem amerykańskiego Non Governmental Organization", od którego powstał skrót NGO, używany w terminologii międzynarodowej. Termin organizacja pozarządowa wszedł do polskiego o?biegu prawnego po raz pierwszy w ustawie z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; powyższa ustawa wprowadziła jedyną w ówczesnym ustawodawstwie definicję organizacji pozarządowej. Ilekroć w ustawie jest mowa o organizacjach poza-rządowych - oznacza to stowarzyszenia, związki, izby oraz organizacje pracodawców i pracobiorców o charakterze ogólnokrajowym. Definicja ta była niepełna i w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wprowadzono ustrojową definicję organizacji pozarządowej. Zgodnie z jej art. 3 ust. 2 Organizacjami pozarządowymi są, niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia".1 Działanie organizacji pozarządowych w Rzeczpospolitej Polskiej zagwarantowane zostało przepisami Konstytucji RP z 1997 roku. Stosownie do art. 12 Konstytucji: Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji" .
Najlepsza cena: Gandalf
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.26 zł

Znaleziono 7 ofert ebooków od 33,21

DRM? Formaty Cena Księgarnia
bez DRM epub pdf
33,21 zł gandalf.com.pl
plik zabezpieczony DRM epub pdf
36,72 zł ravelo.pl
bez DRM epub pdf
od 35,26 zł
(dla stałych klientów)
39,18 zł ebookpoint.pl
bez DRM epub pdf
44,07 zł swiatebookow.pl
bez DRM epub pdf
46,52 zł ibuk.pl
bez DRM epub pdf
48,97 zł publio.pl
bez DRM epub
44,10 zł zinamon.pl
bez DRM pdf
44,10 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Fundacje i stowarzyszenia 2014"