ISBN:9788364927027

Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach postępującej globalizacji

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Globalizacja jest procesem skomplikowanym, złożonym o charakterze obiektywnym. Termin „globalizacja” jest różnorodnie definiowany. Pomijając całe spektrum znaczeń, można zdecydowanie stwierdzić, że globalizacja jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed którymi staje każdy współczesny człowiek, a przede wszystkim przedsiębiorca. Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem z perspektywy globalizacji, stwarza konieczność budowania nowego podejścia strategicznego. W takiej bowiem sytuacji wydaje się słusznym przyjmowanie podejścia, iż nie można z góry pozbawiać jednostki gospodarczej możliwości rozwoju z tegoż powodu, że nie uwzględnimy sił i czynników globalizacji, które mają ogromny wpływ na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych o charakterze lokalnym czy regionalnym. Przyjęcie transnarodowej i globalnej strategii powinno pomóc organizacji gospodarczej określać jak postrzega ona swoją pozycję w otoczeniu globalnym, a także w jaki sposób winny być formułowane jej strategie. Transnarodowa obsługa marketingowa winna określać standardy obsługi klientów na rynku globalnym. W jej ramach powinno się także monitorować rynek i reakcje na zmiany jakie w nim zachodzą. Strategia wobec filii, polega na budowie odpowiedzialnej struktury umożliwiającej monitorowanie oddziałów organizacji zlokalizowanych w różnych częściach świata. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali globalnej stwarza możliwość opracowania takiej polityki, która umożliwia bezproblemową zmianę kraju zamieszkania oraz powoływania globalnych menedżerów. Zarządzanie produkcją i logistyką powinno umożliwiać określenie zasad zarządzania głównymi działaniami, które ukierunkowane być powinny na uzyskanie wartości dodanej poprzez planowanie i realizację produkcji w skali globalnej, tworzenie globalnych łańcuchów logistycznych, przy uwzględnieniu lokalizacji przedsiębiorstw produkcyjnych, a w końcu organizację globalnych zamówień (np. zamiast dla pojedynczego oddziału organizacja zakupów dla całej grupy, dająca możliwość wynegocjowania preferencji ceny). Zarządzanie technologią w skali globalnej, polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń a także na tworzeniu systemów rozwoju mających służyć całej organizacji, a nie tylko jej poszczególnym jednostkom składowym. W ramach zarządzania globalnego i transnarodowego powinno się także realizować marketing międzynarodowy oraz segmentację i pozycjonowanie na rynkach globalnych. Bardzo istotnym a zarazem dość trudnym elementem zarządzania globalnego do realizacji w praktyce jest zarządzanie finansami. W ramach jego realizacji powinno się uwzględniać: ryzyko kursowe, wycenę transferu, budowanie konkurencyjności globalnej. Struktura organizacyjna i kontrola globalna określają jaki kształt przyjmie organizacja zarówno dla jak również podczas realizacji stawianych sobie celów strategicznych. Bardzo ważne znaczenie odgrywa tutaj kultura organizacyjna, która tworzona jest przez wspólne założenia, wartości, postawy pracowników jak również menedżerów.

Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.17 zł

Znaleziono 4 ofert ebooków od 31.50 zł

Formaty Cena Księgarnia
mobi epub pdf
33.30 zł litres.pl
pdf
od 4.92 zł
(dostęp online)
31.50 zł ibuk.pl
pdf
od 32.40 zł
(dla stałych klientów)
36.00 zł ebookpoint.pl
pdf
40.50 zł zinamon.pl

E-booki podobne do "Rozwój zarządzania międzynarodowego w warunkach postępującej globalizacji"