ISBN:9788365096272

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW t.1

Autor: Marek Ilnicki, Jakub Kufel

Wydawnictwo: FNCE

Świadomość aktualnej sytuacji budowana w oparciu o adekwatną percepcję współczesnych zdarzeń oraz rozpoznanych dążeń kształtujących ją podmiotów, a także wnikliwą analizę zjawisk i procesów wpływających na stan i poziom bezpieczeństwa państwa daje podstawę skoordynowanym działaniom na rzecz utrzymania i wzmocnienia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Systemowy, komplementarny wymiar aktywności władzy publicznej opartej na wspólnej trosce o pokojowy i harmonijny rozwój Polski jest niezbywalną powinnością wszystkich Polaków. Konstatacje te stanowią uzasadnienie i inspirację dla przeprowadzenia naukowej debaty, której ramy nakreśliła zatwierdzona 5 listopada 2014 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowanie przez Radę Ministrów i przedłożenie Strategii do zatwierdzenia było poprzedzone Strategicznym Przeglądem Bezpieczeństwa Narodowego zainicjowanym przez Prezydenta RP. Wyniki Przeglądu odnoszące się w analityczny sposób do stanu systemu bezpieczeństwa państwa zostały wykorzystane w przygotowaniu nowej Strategii. W Przeglądzie uczestniczyli uznani eksperci ze środowisk naukowych oraz fachowcy z zakresu bezpieczeństwa stosowanego. Strategia z 2014 roku zastąpiła Strategię obowiązującą od 2007 roku. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wskazuje interesy narodowe i cele strategiczne w obszarze bezpieczeństwa wynikające z wartości i zasad ich funkcjonowania określonych w Konstytucji RP. Prezentuje powinności państwa na tle zidentyfikowanych i prognozowanych szans oraz zagrożeń bezpieczeństwa występujących w środowisku wewnętrznym i otoczeniu międzynarodowym Polski. Charakteryzuje elementy potencjału oraz organizację systemu bezpieczeństwa narodowego zwracając uwagę na potrzebę integracji pozostających w dyspozycji państwa zasobów natury obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialnością za realizację postanowień Strategii w głównej mierze obciążono administrację publiczną naszego kraju. Niniejsza książka stanowi próbę interpretacji wybranych tez i kierunków realizacyjnych dla jednostki, środowiska, państwa objętych unormowaniami obowiązującej Strategii. Na strukturę prezentowanej monografii wpłynęła treść poszczególnych artykułów, które objaśniają zawartą w nich problematykę w formie analitycznej oceny racjonalności, sprawności i skuteczności działania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo podmiotów. Odnoszą się one również do obiektywnych uwarunkowań towarzyszących podejmowanym trudom zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania i zrównoważonego rozwoju państwa. Materia i wieloaspektowość wywodów nakazała usystematyzować publikacje autorów w oparciu o cztery rozdziały książki.
Najlepsza cena: IBUK
LUB
Wyślemy Ci maila, gdy cena książki będzie niższa, np.12 zł

Znaleziono 5 ofert ebooków od 14.04 zł

Formaty Cena Księgarnia
pdf
od 6.92 zł
(dostęp online)
14.04 zł ibuk.pl
pdf
od 12.96 zł
(dla stałych klientów)
14.40 zł ebookpoint.pl
pdf
15.49 zł gandalf.com.pl
pdf
16.20 zł zinamon.pl
pdf
18.00 zł swiatebookow.pl

Marek Ilnicki - inne e-booki

Jakub Kufel - inne e-booki

E-booki podobne do "STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO REALIZACJA PODSTAWOWYCH CELÓW t.1"