ISBN:9788365224590

The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired

Autor: Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Anglojęzyczna publikacja na temat wpływu Matki Elżbiety Róży Czackiej na model edukacji niewidomych. Założycielka ośrodka dla niewidomych w Laskach, należała do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, jest uważana za pionierkę nowego sytemu opieki nad osobami ociemniałymi. Autorka analizuje historię opieki nad osobami ociemniałymi od przełomu XIX i XX wieku do wdrażania Systemu Braille'a w Polsce.

The English language publication on the impact of Mother Elizabeth Roża Czacka model of blind people education. Founder of the Centre for the Blinds in Laski, belonged to the Congregation of the Franciscan Sisters Servants of the Cross, it is considered the pioneer of a new system of care for the blind. The author analyzes the history of care for the Blind since the turn of the 19th and 20th centuries to the implementation of the Braille system in Poland.

Wyślemy Ci maila, gdy książka pojawi sie w sprzedaży

Brak ofert. Niedługo mogą się pojawić, zajrzyj tutaj za jakiś czas

Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz - inne e-booki

E-booki podobne do "The Impact of Mother Elżbieta Róża Czacka on the Educational Model of the Visually Impaired"